Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 06 năm 2024,
Giai đoạn 2024 - 2025, Ninh Thuận dự kiến khởi công xây dựng 4 cụm công nghiệp
Nguyễn Toàn - 17/05/2024 17:02
 
Ninh Thuận sắp khởi công xây dựng 4 cụm công nghiệp (CCN) gồm Hiếu Thiện, Phước Tiến, Phước Minh 1, Phước Minh 2.

Theo Kế hoạch Quản lý, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh này ban hành, tỉnh đặt mục tiêu 100% CCN xây dựng mới có trạm xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; tỷ lệ lấp đầy trung bình của các CCN đạt từ 50% trở lên.

Cùng với đó, Ninh Thuận đặt mục tiêu hoàn thiện các thủ tục, phấn đấu khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật các CCN đã thành lập gồm Phước Tiến, Hiếu Thiện, Phước Minh 1 và Phước Minh 2. Thời gian là trong 2 năm 2024 và 2025.

Đến năm 2025, Ninh Thuận phấn đấu hoàn thành thủ tục lựa chọn doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, thẩm định thành lập CCN, quyết định thành lập mới từ 5 CCN trở lên bao gồm Phước Minh 3, Chế biến thủy sản, Tri Hải, Lợi Hải 1, Lợi Hải 2… Trong đó, CCN Phước Minh 3 sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2025.

Sở Công thương được giao phát hành thông báo mời quan tâm nộp hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Phước Nam 1,2,3,4,5 trong quý III/2024.

Giai đoạn 2026 - 2030, Ninh Thuận phấn đấu hoàn thành thủ tục lựa chọn doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, thẩm định thành lập CCN, quyết định thành lập mới đối với các CCN còn lại và triển khai mở rộng CCN Hiếu Thiện.

Về nhiệm vụ đối với 1 số CCN đã hoạt động và được thành lập, UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Công thương tổ chức xây dựng, trình phê duyệt phương án tính toán, xác định lại đơn giá sử dụng hạ tầng kỹ thuật CCN Tháp Chàm.

Đồng thời tại CCN này, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát thủ tục pháp lý, nghiên cứu triển khai thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động Dự án Cơ sở gia công chế biến hàng nông sản của Công ty cổ phần xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận, làm cơ sở để xử lý thu hồi đất và kêu gọi đầu tư dự án khác.

Đối với CCN Quảng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thực hiện nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đúng tiến độ thực hiện dự án được duyệt trong năm 2024.

Đối với CCN Phước Tiến, Sở Công thương tổ chức thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Phước Tiến, còn Công ty TNHH Trường Hỷ Toàn Cầu (đơn vị chủ đầu tư) theo kế hoạch thanh tra năm 2024 trong quý III/2024.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình hoạt động đối với các dự án hiện trạng trong CCN để hướng dẫn, nhắc nhở và chấn chỉnh việc chấp hành quy định pháp luật của nhà đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả của dự án đầu tư…

Các dự án được thanh tra gồm Nhà máy sản xuất thủ công mỹ nghệ mây tre tại CCN Hiếu Thiện; Nhà máy sản xuất ván ép, gỗ ép Triển Lâm và Nhà máy gạch tuynen Quảng Sơn tại CCN Quảng Sơn. Thời gian thực hiện trong quý II và quý III/2024.

Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận có 6 CCN đã thành lập gồm 1 CCN đã hoàn thành đầu tư, đi vào hoạt động là CCN Tháp Chàm; 5 CCN đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng gồm CCN Quảng Sơn, CCN Phước Tiến, CCN Hiếu Thiện, CCN Phước Minh 1, CCN Phước Minh 2.

13 CCN dự kiến thành lập mới, trong đó có 5 CCN đảm bảo điều kiện thành lập, triển khai đầu tư xây dựng gồm Tri Hải, Chế biến thủy sản, Phước Minh 3, Lợi Hải 1, Lợi Hải 2.8 CCN chưa đảm bảo điều kiện thành lập gồm Phước Đại, Phước Tiến 1, Ngành nghề nông thôn Phước Dân, Phước Nam 1, Phước Nam 2, CCN Phước Nam 3, Phước Nam 4, Phước Nam 5.

Theo đại diện Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận, kế hoạch trên là một trong các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư vào 13 CCN mới (với tổng diện tích 480,28 ha).

Ninh Thuận kêu gọi đầu tư vào 55 dự án
Ninh Thuận vừa ban hành danh mục 55 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư với tổng diện tích 3.435,882 ha.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư