"Giới hạn đỏ" cho dự án FDI chậm triển khai
Không có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quy mô lớn bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư trong năm nay, nhưng các địa phương vẫn tiếp tục rà soát và thể hiện rõ sự mạnh tay với các dự án chậm triển khai.  
Bình luận của bạn về bài viết...