Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 20:21:02
Gỗ Trường Thành: Con trai “bầu” Thắng vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu
Duy Bắc - 13/01/2023 08:04
 
Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF – sàn HoSE) giảm 75,4% giá trị, ông Võ Quốc Lợi mua vào 1 triệu cổ phiếu như đăng ký.

Cụ thể, ông Võ Quốc Lợi, thành viên HĐQT Gỗ Trường Thành vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu TTF để nâng sở hữu từ 0,85% lên 1,1% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 11/1 đến ngày 12/1/2023.

Trước đó, từ ngày 1/4/2022 đến ngày 25/4/2022, ông Võ Quốc Lợi đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu TTF.

Ông Võ Quốc Lợi, con trai ông Võ Quốc Thắng.
Ông Võ Quốc Lợi, con trai ông Võ Quốc Thắng.

Ngược lại, tổ chức liên quan tới ông Võ Quốc Thắng, bố ông Võ Quốc Lợi, liên tục bán ra cổ phiếu TTF. Cụ thể, từ 17/3/2022 đến 1/4/2022, tổ chức liên quan ông Thắng đã bán ra tổng cộng hơn 18,3 triệu cổ phiếu TTF.

Như vậy, tổng lượng cổ phiếu đã mua vào của ông Võ Quốc Lợi vẫn nhỏ hơn nhiều tổng lượng cổ phiếu đã bán ra của ông Võ Quốc Thắng trong vòng 1 năm trở lại đây.

Được biết, từ ngày 29/3/2022 đến ngày 12/1/2023, cổ phiếu TTF giảm 75,4% từ 17.200 đồng về 4.230 đồng/cổ phiếu.

Một cá nhân “cắt lỗ” 59% sau 1 năm chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành

Ông Bùi Hồng Minh vừa bán ra 30.934.237 cổ phiếu TTF để giảm sở hữu từ 9,86% về còn 2,33% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 4/1/2023. Như vậy, sau giao dịch, ông Bùi Hồng Minh không còn là cổ đông lớn tại Gỗ Trường Thành.

Điểm đáng lưu ý, trong phiên giao dịch ngày 4/1/2023, cổ phiếu TTF bất ngờ xuất hiện giao dịch thỏa thuận 30.934.237 cổ phiếu với tổng giá trị 126 tỷ đồng, ước tính giá cổ phiếu trung bình là 4.080 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, nhiều khả năng ông Bùi Hồng Minh đã thực hiện bán thỏa thuận với giá trung bình 4.080 đồng/cổ phiếu.

Được biết, ngày 10/12/2021, Gỗ Trường Thành thực hiện phát hành 40.534.237 cổ phiếu TTF cho ông Bùi Hồng Minh để hoán đổi 405,34 tỷ đồng nợ vay (bao gồm 362,85 tỷ đồng nợ gốc và 42,5 tỷ đồng lãi vay) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, đây là cổ phiếu ưu đãi cổ tức với lợi tức là 6,5%/năm kèm theo quyền yêu cầu nhóm Công ty mua lại sau 5 năm nắm giữ.

Đến ngày 10/1/2022, HĐQT Gỗ Trường Thành đã thông qua việc chuyển đổi 40.534.237 cổ phiếu ưu đãi của ông Bùi Hồng Minh thành cổ phiếu phổ thông với tỷ lệ 1:1.

Như vậy, giá gốc cổ phiếu của ông Bùi Hồng Minh dự kiến từ thời điểm chuyển đổi tới hiện tại là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Với việc từ thời điểm cuối năm 2021 tới nay, Gỗ Trường Thành chưa chia cổ tức, ông Bùi Hồng Minh tạm lỗ 59,2%, tương ứng lỗ 183,13 tỷ đồng khi bán ra hơn 30,9 triệu cổ phiếu TTF sau 1 năm chuyển đổi.

Cổ phiếu TTF giảm 74,9% từ đỉnh, Chủ tịch Mai Hữu Tín không mua hết lượng đăng ký

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Gỗ Trường Thành chỉ mua được 5,26 triệu cổ phiếu trong tổng 10 triệu cổ phiếu đã đăng ký, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 52,6% để nâng sở hữu từ 0% lên 1,28% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 28/11 đến ngày 21/12.

Lý do được ông Mai Hữu Tín đưa ra do diễn biến thị trường không thuận lợi.

Điểm đáng lưu ý, từ ngày 29/3 đến ngày 15/11, cổ phiếu TTF giảm 82% từ 17.200 đồng về 3.100 đồng/cổ phiếu và sau đó hồi phục, tính tới ngày 23/12, cổ phiếu TTF giao dịch vùng 4.320 đồng/cổ phiếu, tức tăng 39,4% so với đáy ngày 15/11 nhưng vẫn giảm 74,9% so với đỉnh ngày 29/3.

Theo tìm hiểu, ông Mai Hữu Tín sinh ngày 27/8/1969, trình độ Tiến sỹ Quản trị kinh doanh và được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT Gỗ Trường Thành từ ngày 10/6/2019 tới nay. Ngoài ra, ông cũng đang là Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Đầu tư U&I.

Theo dữ liệu từ khi trở thành Chủ tịch HĐQT tại Gỗ Trường Thành tới nay, ông Mai Hữu Tín chưa mua vào cổ phiếu TTF và đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản Gỗ Trường Thành.

Ở một diễn biến khác, bà Đinh Thị Kim Dung vừa mua vào 30.765.763 cổ phiếu TTF để nâng sở hữu từ 1,65% lên 9,14% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 19/12.

Như vậy, sau giao dịch, bà Đinh Thị Kim Dung trở thành cổ đông lớn của Gỗ Trường Thành.

Nếu tính theo giá thị trường ngày 19/12 là 4.570 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Đinh Thị Kim Dung đã bỏ ra 140,6 tỷ đồng để mua vào 30,77 triệu cổ phiếu TTF.

Gỗ Trường Thành thoát lỗ quý III nhờ doanh thu tài chính và lợi nhuận khác

Trong quý III/2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 356,89 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2,71 tỷ đồng, tăng 67,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 21,5% về còn 20,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 0,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 0,53 tỷ đồng về 73,16 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 9,6%, tương ứng giảm 0,93 tỷ đồng về 8,76 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 33,1%, tương ứng giảm 9,83 tỷ đồng về 19,89 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 20,5%, tương ứng tăng thêm 10,36 tỷ đồng lên 61,01 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 5,45 tỷ đồng lên 4,13 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 1,32 tỷ đồng); và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ 7,74 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 6,68 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận cốt lõi âm, Công ty thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính 8,76 tỷ đồng và lợi nhuận khác là 4,13 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu tài chính, chủ yếu 7,06 tỷ đồng là lãi chênh lệch tỷ giá; 1,7 tỷ đồng lãi tiền gửi và lãi cho vay. Trong khi đó, Công ty không thuyết minh cơ cấu lợi nhuận khác trong báo cáo quý III.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 1.516,22 tỷ đồng, tăng 38,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 7,21 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù ghi nhận lãi trong 9 tháng đầu năm nhưng tới 30/9/2022, tổng lỗ lũy kế vẫn lên tới 3.039,4 tỷ đồng, bằng 73,9% vốn điều lệ.

Trong năm 2022, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.268,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 72,76 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty chỉ hoàn thành 9,9% kế hoạch lợi nhuận năm và còn cách khá xa kế hoạch lãi 72,76 tỷ đồng.

Được biết, trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Gỗ Trường Thành đã đưa ra kịch bản tươi sáng khi cho rằng Công ty đã qua điểm hòa vốn, từ bây giờ là giai đoạn Gỗ Trường Thành tăng trưởng. Nếu không bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trong năm 2021 thì báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đẹp hơn rất nhiều. Nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ là nhiệm kỳ tăng tốc của Gỗ Trường Thành.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/1, cổ phiếu TTF giảm 20 đồng về 4.230 đồng/cổ phiếu.

Gỗ Trường Thành nói gì khi cổ phiếu bật tăng trần 5 phiên liên tiếp
Sau khi cổ phiếu tăng trần liên tục, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF - sàn HoSE) đã đứng ra giải trình theo yêu cầu của Sở Giao...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư