Hà Nội đầu tư 43,6 tỷ đồng đào tạo nghề cho 15.615 lao động nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội vừa đề xuất với UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn năm 2019, trong đó sẽ dành khoảng 43,6 tỷ đồng đào tạo nghề cho 15.615 lao động nông thôn.

Theo kế hoạch, liên sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội đề xuất, năm 2019 sẽ tổ chức đào tạo nghề cho 15.615 lao động nông thôn, trong đó nghề nông nghiệp 9.060 người, nghề phi nông nghiệp 6.555 người. Tỷ lệ lao động sau học nghề tối thiểu đạt 80% có việc làm mới, hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Kế hoạch cũng nêu, danh mục các nghề đào tạo thực hiện theo quy định đã được phê duyệt gồm 33 nghề, trong đó nhóm nghề phi nông nghiệp 17 nghề; nhóm nghề nông nghiệp 16 nghề.

Kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Hà Nội năm 2019 là 43,6 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ lao động nông thôn học nghề gần 43,3 tỷ đồng và khoảng 300 triệu đồng phục vụ hoạt động tuyên truyền, giám sát.

Liên Sở đề xuất UBND Thành phố yêu cầu các cấp, ngành huy động sự tham gia của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào việc triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn tạo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Đồng thời, đào tạo nghề phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Liên Sở cũng lưu ý các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo nghề đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng quy định. Đặc biệt, chỉ tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi đã xác định được nơi làm việc (tức đầu ra) và mức thu nhập với việc làm có được sau học nghề.

Thanh Nga

Bình luận của bạn về bài viết...