Hà Nội điểm mặt 121 doanh nghiệp nợ gần 60 tỷ đồng tiền thuế
Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trên địa bàn thành phố đang có 121 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, thuế, phí với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng.
Cục Thuế Hà Nội công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế
Cục Thuế Hà Nội công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, trong tổng số 121 doanh nghiệp, có 4 doanh nghiệp nợ đọng tiền thuế đất với tổng số 12,6 tỷ đồng, 117 doanh nghiệp nợ thuế, phí trên địa bàn với tổng số tiền 46,5 tỷ đồng. 

4 doanh nghiệp được nhắc tên gồm: Công ty Vật tư và xây dựng công trình (8,57 tỷ đồng); Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Linh Châu (3,8 tỷ đồng); Công ty TNHH Xây dựng Ba Đình - ICT (164 triệu đồng); Hợp tác xã Long Biên (120 triệu đồng).

Hà Nội cũng có 117 doanh nghiệp nợ thuế, phí trên địa bàn với tổng số tiền 46,5 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp nợ đọng thuế phí nhiều như: Công ty cổ phần Constrexim Đông Đô (7,9 tỷ đồng); Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công nghiệp - Xí nghiệp Xây dựng số 7 (2,9 tỷ đồng); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng TNA (1,8 tỷ đồng); Công ty TNHH Dầu mỡ nhờn Mipec (1,7 tỷ đồng)...

Một số doanh nghiệp nợ thuế, phí dưới 1 tỷ đồng như: Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Trung Xuyên (927 triệu đồng); Công ty cổ phần Thái Bình chi nhánh Long Biên (879 triệu đồng); Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng - thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản (857 triệu đồng); Công ty TNHH Phát triển công nghệ Vạn Hoa (828 triệu đồng)...

Lần gần đây nhất Cục Thuế TP. Hà Nội điểm tên các doanh nghiệp nợ đọng thuế phí là vào tháng 7. Khi đó có 147 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 63,443 tỷ đồng. Trong đó có 145 doanh nghiệp nợ 58,480 tỷ đồng thuế, phí và 5 đơn vị nợ 4,963 tỷ đồng tiền thuê đất.

Theo thống kê của Cục Thuế TP. Hà Nội, tổng thu nợ 6 tháng đầu năm 2017 đạt 6.445 tỷ đồng. Cũng trong nửa đầu năm, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện công khai 792 đơn vị nợ tiền thuế phí, tiền thuê đất với tổng số tiền là 2.793 tỷ đồng. Sau khi đăng công khai đã có 249 doanh nghiệp nộp 101,701 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Hiếu Ninh

Bình luận của bạn về bài viết...