Hà Nội lựa chọn nhà thầu thực hiện 7 gói thầu kè sông Đáy
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Đáy (đoạn từ thôn Phú Yên, xã Phúc Lâm đến thôn Vĩnh Xương, xã Mỹ Thành) huyện Mỹ Đức có tổng giá trị gần 16,4 tỷ đồng.

Theo quyết định, Dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Đáy trên gồm 7 gói thầu, đáng chú ý, gói thầu thi công xây dựng có giá trị hơn 15,2 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ. Thời gian lựa chọn nhà thầu được triển khai từ quý II/2018, thời gian thực hiện trong vòng 180 ngày.

Hà Nội lựa chọn nhà thầu Dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Đáy (ảnh: Minh họa)
Hà Nội lựa chọn nhà thầu Dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Đáy (ảnh: Minh họa)

Theo quyết định, chủ đầu tư thực hiện dự án có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại phương án thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư đã duyệt cùng dự án làm cơ sở để nghiên cứu, tính toán, phân tích, lựa chọn phương án thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán đảm bảo: An toàn, bền vững công trình trong mọi tình huống trên cơ sở tối ưu về kinh tế, kỹ thuật cho tất cả các hạng mục trên tất cả các mặt. Cùng với đó, đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao và tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư. Đồng thời, thiết kế phù hợp với quy hoạch (hoặc định hướng quy hoạch có liên quan), khớp nối đồng bộ với các hệ thống hạ tầng trong khu vực.

Quyết định cũng nêu rõ, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt. Bên cạnh đó, lựa chọn các gói thầu phù hợp để thực hiện đấu thầu qua mạng theo kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng, giai đoạn 2017-2021 của thành phố.

Thanh Nga

Bình luận của bạn về bài viết...