Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội phấn đấu tăng từ 8,5-9% GRDP trong năm 2017
Duy Hoàng - 07/02/2017 11:30
 
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU, nhấn mạnh các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2017.
Hà Nội
Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra (ảnh Internet)

Theo đó, Thành phố phấn đấu tốc độ tăng GRDP năm 2017 đạt từ 8,5 - 9%, GRDP bình quân đầu người từ 86 đến 88 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn từ 11 đến 12%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu từ 4 đến 5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 204.772.000 triệu đồng; tổng thu ngân sách địa phương là 78.539.245 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 78.043.245 triệu đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 33,448.222 triệu đồng, chi thường xuyên 42.067.663 triệu đồng.

Phấn đấu bội thu ngân sách địa phương năm 2017 (từ tiết kiệm chi thường xuyên) 496.000 triệu đồng, để thực hiện dự toán chi trả nợ gốc các khoản Thành phố đã huy động cho đầu tư phát triển. Phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2017 huy động 3.500 tỷ đồng để triển khai đầu tư các công trình trọng điểm của Thành phố.

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư