Hà Nội sẽ có "Kho bạc điện tử"
Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP Hà Nội vừa cho biết, 9 tháng năm 2018 tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo dự toán qua KBNN Hà Nội là 161.456 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán, trong đó nguồn thu nội địa 148.783 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 12.674 tỷ đồng.
Theo Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, tính đến ngày 13/10 tổng thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước thành phố là 161.456 tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán, trong đó nguồn thu nội địa 148.783 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 12.674 tỷ đồng.
Tổng chi NSNN là 79.763 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản theo số liệu tổng hợp giải ngân vốn đầu tư của Sở KH&ĐT, chi đầu tư phát triển là 21.109 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán, giá trị giải ngân các công trình trọng điểm đạt 24%; riêng phần giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN Hà Nội là 13.290 tỷ đồng, đạt 35,4% kế hoạch.
Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội cho biết, với kế hoạch thu trên, từ nay đến hết năm 2018 nhiệm vụ thu ngân sách của thành phố hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi ngày Kho bạc thành phố phải thu được 1.300 tỷ đồng.
Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội đã đưa ra một số giải pháp để hoàn thành thu ngân sách như: phối hợp chặt chẽ với Cục thuế, Hải quan thành phố đôn đốc các khoản thu vào ngân sách nhà nước; tiếp tục có văn bản gửi các đơn vị đôn đốc xử lý các khoản thu tạm, không để tồn đọng.
Về chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước thành phố chủ động phối hợp với các chủ đầu tư tìm hiểu nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thanh toán đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư và chương trình mục tiêu của Trung ương và địa phương trên địa bàn.
Ngoài ra, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thành phố đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới đến năm 2020, có tới 90% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn thực hiện chi online trên hệ thống, hướng tới mục tiêu “Kho bạc điện tử”.
Thu Trang

Bình luận của bạn về bài viết...