Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội: Xây dựng nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”
Hạnh Nguyên - 26/10/2022 10:33
 
Nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống” là một trong những mục tiêu của Kế hoạch số 272/KH-UBND vừa được UBND Thành phố Hà Nội ban hành.

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Thành phố.

Nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống” là một trong những mục tiêu của Kế hoạch số 272/KH-UBND vừa được UBND Thành phố Hà Nội ban hành. (Ảnh: Hạnh Nguyên)

Kế hoạch nêu rõ, Thành phố sẽ tập trung phát triển nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, hiện đại, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất hàng hóa quy mô lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế của từng địa phương; 

Phát triển theo hướng nông nghiệp “xanh”, ứng dụng công nghệ cao, thông minh, để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị trong nước và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò và vị thế của người tham gia sản xuất nông nghiệp.

Phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; 

Xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh trật tự được bảo đảm, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại; xây dựng thành công các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trên cơ sở đặc thù, lợi thế, thế mạnh của từng địa phương.

Về mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Hà Nội phấn đấu, tốc độ tăng trưởng GRDP nông lâm thủy sản đạt bình quân 2,5-3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động trung bình 7-7,5%; mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên 70%. 

Tỷ lệ giá trị sản xuất trồng trọt mỗi năm tăng 0,4-0,7% trở lên; tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết bền vững đạt từ 45% trở lên. 

Phấn đấu diện tích sản xuất thực hành nông nghiệp tốt 30-40%, nông nghiệp hữu cơ đạt khoảng 2-3% tổng diện tích gieo trồng.

Thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu, tỷ lệ giá trị sản xuất chăn nuôi tăng 4,5-5,5%/năm; sản phẩm chăn nuôi được sản xuất theo chuỗi liên kết trên 70%; tỷ trọng gia súc, gia cầm được giết mổ tập trung công nghiệp đạt tương ứng khoảng 70%. 

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tỷ lệ giá trị sản xuất thủy sản tăng bình quân mỗi năm 3,5-4,5%; sản xuất con giống chất lượng cao đáp ứng đủ nhu cầu trên địa bàn Thành phố.

Về xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới là 100%, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên 40%; thu nhập của người dân khu vực nông thôn trên 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên trên 95%. 

Hà Nội cũng sẽ phát triển nền nông nghiệp “xanh”, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn. Nâng tỷ lệ cây xanh đạt 10-15m2/người; bảo đảm tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định khoảng 6,2%.

Về tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội phấn đấu đưa ngành Nông nghiệp Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, trở thành một trong những tỉnh, thành phố có nền nông nghiệp công nghệ cao của cả nước gắn với công nghiệp chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường; 

Các sản phẩm chủ lực của Thành phố Hà Nội được xây dựng thương hiệu theo chuỗi giá trị và hướng tới xuất khẩu. 

Nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”, văn minh, xanh, sạch, đẹp với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hòa với đô thị.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư