Hà Tĩnh phê duyệt 8 công trình sữa chữa và nâng cao an toàn hồ đập
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Tiểu dự án 1: Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 187 tỷ đồng. Nguồn vốn được sử dụng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Theo đó, tiểu dự án này có 8 công trình sẽ được tiến hành sửa chữa, bao gồm: Hồ nước Khe Cò (công trình cấp II); các hồ Ba Khe, Nước Xanh, Lối Đồng, Đập Bượm, Khe Nhảy, Khe Dẻ, Đá Đen (công trình cấp III). Đây là các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng thuộc địa bàn các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Vũ Quang, Hương Sơn và TX Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh hiện còn nhiều hồ đập đang bị xuống cấp trầm trọng, mất an toàn vào mua mưa lũ
Hà Tĩnh hiện còn nhiều hồ đập đang bị xuống cấp trầm trọng, mất an toàn vào mua mưa lũ

Với tổng mức đầu tư hơn 187 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới hơn 169 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước trên 18 tỷ, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2018-2022.

Mục tiêu của dự án đảm bảo an toàn các hồ chứa thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội vùng hạ du. Đồng thời, đảm bảo cấp nước tưới tiêu cho hơn 1.000ha hoa màu vùng dự án.

Việt Hương

Bình luận của bạn về bài viết...