Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Hà Tĩnh thí điểm xây dựng thành tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
Việt Hương - 17/12/2020 17:13
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

Đề án với mục tiêu, xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, kết nối, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần, vai trò chủ thể và vị thế của cư dân nông thôn được nâng cao; kinh tế nông thôn phát triển; môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nông thôn văn minh, đoàn kết, bình yên, giàu bản sắc.

Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ duyệt đề án thí điểm tỉnh
Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ duyệt đề án thí điểm tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ảnh một góc tại huyện Nghi Xuân

Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh được công nhận là “Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới”.

Thực hiện đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025, làm cơ sở thực tiễn nghiên cứu, xây dựng, ban hành các tiêu chí quốc gia về tỉnh đạt chuẩn NTM để triển khai trên toàn quốc.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 13/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; Huyện Nghi Xuân đạt NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch;

100% số xã đạt chuẩn NTM, ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và ít nhất 10% số xã đạt NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025;

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt tối thiểu 60 triệu đồng/người. Ngành nông, lâm và thủy sản chuyển dịch theo hướng hiện đại, bền vững với tốc độ tăng trưởng bình quân 3%/năm (2021 - 2025). Có tối thiểu 300 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 20% số sản phẩm đạt 4 sao, 5% số sản phẩm đạt 5 sao;

100% số di sản văn hóa - lịch sử của tỉnh được bảo tồn và phát huy hiệu quả; 100% số di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, cấp tỉnh được bảo tồn và phố biến trong cộng đồng; có ít nhất 1 di sản trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu của vùng Bắc Trung Bộ;

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn bình quân chung của vùng Bắc Trung Bộ;

Làng quê Hà Tĩnh thay
Làng quê Hà Tĩnh thay "áo mới" sau 10 năm làm nông thôn mới

Có 95% lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh được phân loại, thu gom và xử lý đúng quy định; 35% số hộ gia đình có biện pháp thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp; 55% số người dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, trong đó ít nhất 50% số người dân sử dụng nước sạch từ công trình nước sạch tập trung; các nguồn phát sinh ô nhiễm trên địa bàn tỉnh được quản lý;

Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 toàn hệ thống 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 75%; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt loại khá; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 85%.

Nhiệm vụ trọng tâm của đề án nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để phấn đấu đạt chuẩn và nâng cao chất lượng xây dựng NTM ở cấp xã, huyện.

Trong đó, nhóm xã chưa hoàn thành thì phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn NTM trước năm 2023; nhóm huyện chưa đạt chuẩn thì cần tập trung nguồn lực hỗ trợ 4 huyện (Vũ Quang, Hương Sơn, Kỳ Anh, Hương Khê) đạt chuẩn huyện NTM theo bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với các huyện đã đạt chuẩn: Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2025. Huyện Nghi Xuân tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được, phấn đấu trở thành huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Xây dựng NTM cấp tỉnh kết nối đô thị, nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn.

Nguồn vốn thực hiện đề án bao gồm vốn ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương; các nguồn vốn hợp pháp khác.

Diện mạo mới của Hà Tĩnh trong “nét vẽ” quy hoạch đô thị
Tốc độ đô thị hóa của Hà Tĩnh đang tăng nhanh và mở rộng về quy mô theo hướng hiện đại, từng bước hiện thực hóa mục tiêu là một trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư