Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 12 tháng 12 năm 2023, 01:04:38
Hậu Giang giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 25%
Trúc Giang - 11/06/2021 18:31
 
5 tháng đầu năm 2021, tổng khối lượng thực hiện cũng như giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hậu Giang đều đạt thấp so với cùng kỳ năm trước.
Một góc thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Báo Hậu Giang

Trong năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ chi tiết cho các dự án của tỉnh Hậu Giang là 2.232,68 tỷ đồng. Trong 5 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng thực hiện là 570,88 tỷ đồng, đạt 25,57%, giảm 10,71% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân 553,96 tỷ đồng, đạt 24,81%, giảm 11,43% so với cùng kỳ.

Trong đó, cấp tỉnh quản lý là 1.302,82 tỷ đồng (chiếm 58,35%); khối lượng thực hiện 352,61 tỷ đồng, đạt 29,13% kế hoạch vốn; giá trị giải ngân 347,71 tỷ đồng, đạt 26,69% kế hoạch vốn.

Cấp huyện quản lý 929,86 tỷ đồng (chiếm 41,65%); khối lượng thực hiện 218,27 tỷ đồng, đạt 23,47% kế hoạch vốn. Giá trị giải ngân 206,25 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 22,18% kế hoạch vốn.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, nguyên nhân giảm về khối lượng thực hiện cũng như giá trị giải ngân vốn đầu tư công so với cùng kỳ là do thời điểm đầu năm 2021, kế hoạch vốn hầu hết phân bổ cho các dự án khởi công mới. Trong quý I/2021, chủ đầu tư đang tập trung hoàn thành thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, đang trong giai đoạn đấu thầu nên khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân chưa cao. Bên cạnh đó, tiến độ chuẩn bị các thủ tục đầu tư ở một số chủ đầu tư chưa đảm bảo thời gian; chế độ thông tin, báo cáo các chủ đầu tư chưa chủ động, việc báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện của dự án còn hạn chế.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Hậu Giang phấn đấu mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch giao đầu năm. 

Hậu Giang chi gần 8 tỷ đồng cho hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2021
Năm 2021, Hậu Giang dự kiến tổ chức 2 cuộc xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư