Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 09 năm 2021, 09:17:56
HNX có Chủ tịch Hội đồng quản trị thế hệ 8x
Chí Tín - 25/03/2021 17:58
 
Ngày 25/3/2021, Bộ Tài chính đã công bố Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Lãnh đạo Bộ tài chính trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Duy Thịnh
Lãnh đạo Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Duy Thịnh

Theo đó, ông Nguyễn Duy Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK Hà Nội kể từ ngày 25/3/2021 theo Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Duy Thịnh sinh năm 1981, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Columbia Southern Hoa Kỳ, trình độ lý luận chính trị Cao cấp lý luận chính trị, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Duy Thịnh công tác tại Bộ Tài chính từ năm 2004, trong đó:

- Từ 2/2004 - 1/2005: Cán bộ Dự án Quản lý Nợ - Bộ Tài chính;

- Từ 2/2005- 3/2011: Chuyên viên phòng Đa phương Vụ Tài chính Đối ngoại (nay là Cục QLN và TCĐN);

- Từ 4/2011 – 3/2014: Chuyên viên phòng Tổng hợp Thư ký - Văn phòng Bộ;

- Từ 4/2014 - 9/2015: Phó trưởng Phòng Tổng hợp Thư ký - Văn phòng Bộ;

- Từ 10/2015 – 3/2020: Trưởng Phòng Tổng hợp Thư ký Văn phòng Bộ;

- Từ 4/2020 – nay: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Duy Thịnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HNX kể từ ngày 25/3/2021 thay cho ông Nguyễn Thành Long được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Từ 29/3 bắt đầu giao dịch cổ phiếu chuyển sàn tại HNX
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của 4 doanh nghiệp đầu tiên chuyển sàn từ HoSE sang HNX.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư