Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2022, 04:07:26
Hoa Sen đặt mục tăng trưởng sản lượng 11% trong niên độ tài chính mới
Chí Tín - 21/01/2021 13:41
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020 – 2021.
Năm tài chính của Hoa Sen bắt đầu từ 1/10 năm trước đến 30/9 năm sau
Năm tài chính của Hoa Sen bắt đầu từ 1/10 năm trước đến 30/9 năm sau

Đó là một trong những nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2020 – 2021 của Tập đoàn Hoa Sen.

Thông qua các báo cáo tại hội nghị, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trình bày chi tiết cho Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hoa Sen trong niên độ tài chính 2019 – 2020 vừa qua, và đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh và một số định hướng hoạt động của Hoa Sen trong niên độ tài chính 2020 – 2021 và giai đoạn sắp tới.

Kết thúc niên độ tài chính 2019 – 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020), Hoa Sen đạt sản lượng đạt 1.622.682 tấn, vượt 8% kế hoạch, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ.

Doanh thu đạt 27.531 tỷ đồng hoàn thành 98% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỷ đồng, thực hiện 288% kế hoạch và tăng trưởng 219% với cùng kỳ.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, năm 2020, Hoa Sen tăng trưởng thị phần tôn mạ và củng cố vị thế dẫn đầu thị trường với thị phần 34%; thị phần ống thép của Hoa Sen đứng vị trí thứ hai với thị phần 17%.

Đồng thời, doanh nghiệp ngành thép này đứng vị trí top 3 nhà sản xuất và kinh doanh ống nhựa hàng đầu Việt Nam, sản lượng ống nhựa Hoa Sen liên tục tăng trưởng.

Hoa Sen đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện trong tập đoàn và vận hành hiệu quả hệ thống ERP, đa dạng hóa danh mục sản phẩm kinh doanh.

Niên độ tài chính 2020 - 2021, Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Thời gian tới, Hoa Sen cho biết sẽ phát triển chuỗi siêu thị phân phối vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home, trong đó tập trung vào mở mới và nâng cấp các cửa hàng hiện có thành hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home.

Công ty này cũng có chủ trương hợp tác với các nhà cung cấp để đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cơ bản và vật liệu xây dựng hoàn thiện.

Ch tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện NĐTC 2019 - 2020

Kế hoạch NĐTC 2020 - 2021

So với thực hiện NĐTC 2019 - 2020

Tuyệt đối

Tương đối

Sản lượng tiêu thụ

Tấn

1.622.682

1.800.000

117.318

11%

Doanh thu thuần

Tỷ đồng

27.531

33.000

5.469

20%

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

1.153

1.500

347

30%

Hoa Sen đưa ra kế hoạch trong 3 năm đến 5 năm tới sẽ nâng số lượng Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home lên 1.200 siêu thị trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu: Sản lượng 3 triệu tấn – Doanh thu 3 tỷ USD – Lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng.

Hoa Sen: Sản lượng tiêu thụ quý IV tăng 46%
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HoSE) vừa công bố ước sản lượng tiêu thụ quý IV niên độ tài chính 2019-2020 (1/7/2020 - 30/9/2020).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư