Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Hoàn thiện danh mục hàng nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan
Như Chính - 29/06/2016 20:50
 
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tập trung rà soát làm rõ hiệu lực pháp lý của các quy định về vấn đề này tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác; thực tế triển khai; đồng thời giải trình rõ sự cần thiết và mức độ cần thiết của việc ban hành Quyết định này; đánh giá tác động của việc ban hành Quyết định này trên các mặt quản lý nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu, cải cách thủ tục hành chính, thu thuế…

Bộ Tài chính xây dựng Quyết định bảo đảm nguyên tắc tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, giao thương mua bán hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật và tinh thần của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý về kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Quyết định theo hướng rà soát các mặt hàng nhạy cảm, có yêu cầu quản lý chuyên ngành cao đòi hỏi phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (như phân bón, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ, những mặt hàng đòi hỏi quản lý chặt chẽ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm…); trên cơ sở đó cân nhắc đưa vào dự thảo Quyết định cho phù hợp.

Đảm bảo nguyên tắc tăng cường kiểm soát đối với các hàng hóa có rủi ro cao trong quản lý (như về quản lý thuế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm…); quy định cụ thể Danh mục trong Quyết định này.

Đề xuất quy định phù hợp, khả thi đối với trường hợp những lô hàng nhập khẩu có chung vận đơn, phương tiện vận tải nhưng có nhiều loại hàng hóa khác nhau (vừa có hàng hóa thuộc diện làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, vừa có hàng hóa không thuộc diện phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập).

Bộ Tài chính lấy ý kiến các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan, tiếp thu và hoàn chỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Meiji muốn chỉ định nhà nhập khẩu sữa độc quyền tại Việt Nam?
Cho rằng sữa Meiji bán ở Nhật có một số hàm lượng không đáp ứng chuẩn Việt Nam, hãng này đề nghị Tổng cục Hải quan ngừng cấp phép với các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư