Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều tồn tại
Linh Đan - 18/02/2023 15:57
 
Lâm Đồng và Sơn La là 2 địa phương được Thủ tướng Chính phủ chọn thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008.

Sau thời gian thí điểm, Lâm Đồng đã tổng kết, đánh giá hiệu quả của chính sách đem lại và được cụ thể hóa trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.

Trong thời gian qua, hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tại Lâm Đồng đã có nhiều cố gắng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu chung trong việc quản lý, điều hành Quỹ, việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh, hoạt động thu dịch vụ môi trường rừng đã tạo nguồn lực lớn để chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân nhận khoán, đơn vị chủ rừng; giảm chi ngân sách nhà nước cho hoạt động quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, góp phần giảm thiểu số vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng qua từng năm…

Tuy nhiên, UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá, hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế mà Kết luận thanh tra của Tổng cục Lâm nghiệp đã nêu ra.

Cụ thể, việc quản lý, sử dụng kinh phí kết dư còn tồn nhiều, mặc dù số tiền này có đối tượng chi nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đến nay vẫn chưa chi hết kinh phí; việc lập kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường hàng năm còn chậm (đơn vị lập cho đến quá trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch); có biểu hiện chưa sâu sát, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, còn có biểu hiện ngại khó, ngại khổ; hiểu các quy định của pháp luật có mặt còn hạn chế.

Trước thực tế này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong thời gian đến, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; việc thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng.

Trong đó, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng lập kế hoạch thu, chi dịch vụ môi trường rừng kịp thời, chính sách, đúng thời gian, đúng đối tượng, công bằng chứ không cào bằng, theo đúng quy định của pháp luật.

“Khi kết thúc năm tài chính phải điều chỉnh kế hoạch thu, chi dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định để chi trả hết số tiền thu trong năm, không được để tồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng…”, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu.

Lâm Đồng “cạn” quỹ đất trồng rừng thay thế
Trong giai đoạn từ năm 2020 - 2022, Lâm Đồng không có quỹ đất thực hiện công tác trồng rừng thay thế, nên tất cả các đơn vị chủ đầu tư đều...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư