Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Hưng Yên xây dựng giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí
Quỳnh Nga - 30/08/2023 17:52
 
Đến năm 2025, Hưng Yên đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc khí, bụi thải tự động để tăng cường hoạt động quản lý chất lượng môi trường không khí.

Đây là một trong những mục tiêu của kế hoạch số 134/KH-UBND vừa được UBND tỉnh Hưng Yên ban hành về việc quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 – 2025.

Theo kế hoạch, Hưng Yên đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025, công tác giám sát chất lượng môi trường không khí thông qua nhiệm vụ quan trắc môi trường và các trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh sẽ được cập nhật, cung cấp thông tin diễn biến chất lượng môi trường không khí đến cộng đồng.

Theo đó, Tỉnh sẽ yêu cầu 100% các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc khí, bụi thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu online về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giám sát. Hệ thống xử lý bụi, khí thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

Thiết bị được lắp đặt bên trong một trạm quan trắc môi trường không khí.

Cùng với đó, Tỉnh sẽ chú trọng đầu tư, tăng cường phát triển mạng lưới giao thông công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cả nhân; khuyến khích phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch thân thiện môi trường. Loại bỏ và nghiêm cấm 100% các phương tiện xe cơ giới không đủ điều kiện tham gia giao thông. 100% các phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng và hàng hóa phải có biện pháp che chắn đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường khi lưu thông. Tăng cường công tác giám sát, cảnh báo, dự bảo chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các đô thị, khu vực tập trung nhiều nguồn thải. Kiểm soát hiệu quả các nguồn khi thải phát sinh từ các hoạt động dân sinh, xây dựng, nông nghiệp.

Nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân về môi trường, Tỉnh đã đưa ra 6 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Về phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải nguồn điểm, tăng cường kiểm tra, giám sát online thông qua hệ thống quan trắc khí, bụi thải tự động liên tục tại các doanh nghiệp xả thải lớn. Tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch hàng năm lấy mẫu giám sát chất lượng môi trường đối với các cơ sở có lượng lưu xả thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Yêu cầu các cơ sở phát sinh khí, bụi thải phải thực hiện nghiêm việc đầu tư lắp đặt và vận hành thiết bị quan trắc khí bụi thải tự động, liên tục theo quy định.

Trong phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải từ nguồn di động, tổ chức thực hiện tốt việc kiểm soát khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phát triển mạng lưới, phương tiện giao thông công cộng, các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng, nhiên liệu sạch, thân thiện môi trường. Thực hiện có hiệu quả đề án “Kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 17/6/2010. Thực hiện các chương trình, dự án về chuyển đổi nguồn nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí từ các phương tiện giao thông vận tải.

Với phát thải khí thải nguồn sẽ hạn chế và tiến tới cấm hoạt động đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm khói, bụi. Thu gom, xử lý, chế biến phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch thành các sản phẩm có ích. Đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác hiện đại, xóa bỏ các bãi chôn lấp, đốt rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, Tỉnh chủ trương sử dụng tiết kiệm năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; ứng dụng công nghệ xử lý khí thải tiên tiến; ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nhiên liệu sinh học trong sản xuất và tham gia giao thông.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ hoàn thiện cơ chế về tài chính, đa dạng hóa nguồn lực cho lĩnh vực quản lý chất lượng môi trường không khí. Cùng đó, tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ, sáng kiến mang lại hiệu quả trong việc giảm thải phát thải bui, khí thải.

UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp) trước ngày 15/12 hằng năm.

Hưng Yên đặt mục tiêu vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế Tốt
UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND nhằm nâng vị trí xếp hạng PCI của Tỉnh trong Top dẫn đầu cả nước và trong nhóm địa phương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư