Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 09 năm 2020, 03:35:37
Huy động được 157.723 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu
Anh Ngọc - 13/08/2020 11:43
 
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 157.723 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX kể từ đầu năm 2020.
Ngày 12/8, HNX đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu là 7.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.

Kết quả, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,70%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/8/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 3.151 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,85%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/8/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 1.300 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,03%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/8/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/7/2020). Tại phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã huy động được thêm 250 tỷ đồng.

Như vậy, tại phiên đấu thầu tuần này, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 6.201 tỷ đồng qua kênh trái phiếu Chính phủ với lãi suất giữ nguyên tại kỳ hạn 30 năm, giảm tại kỳ hạn 5 năm, tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm so với phiên đấu thầu trước.

Nếu tính chung từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 157.723 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX.

Kho bạc Nhà nước đã huy động gần 145.600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Kho bạc Nhà nước đã huy động được 145.592 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư