Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2021, 22:23:46
Kho bạc Nhà nước đã huy động gần 145.600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu
Anh Ngọc - 23/07/2020 10:39
 
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Kho bạc Nhà nước đã huy động được 145.592 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn ảnh: Internet
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ tuần này Kho bạc Nhà nước gọi thầu 11.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15, 20 và 30 năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,75%/năm, thấp hơn 0,17%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/7/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 400 tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 6.000 tỷ đồng, huy động được 4.298 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,80%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 2.125 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,01%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó. Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được thêm 32 tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,34%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 350 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,50%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Tổng cộng, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 9.205 tỷ đồng. Tính chung từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 145.592 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 28.260 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HXN) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư