Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 21:33:29
Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 28.260 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu
Anh Ngọc - 06/03/2020 14:28
 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HXN) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng phát hành 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 15 năm, 20 năm và 30 năm mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kể từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước huy động được 28.260 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX.

Kết quả tại phiên đấu thầu gần nhất, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 5.000 tỷ đồng với lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn đều giảm khá mạnh từ 0,11% - 0,37%/năm.

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2%/năm, thấp hơn 0,24%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,51%/năm, thấp hơn 0,37%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,98%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, thấp hơn 0,3%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Thị trường tài chính: Lo doanh nghiệp gọi vốn trái phiếu quá đà
Trước thực tế doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu với tần suất phát hành cao, cùng với số vốn huy động vượt nhiều lần vốn chủ sở hữu,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư