Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 01 năm 2021, 04:02:57
[Infographic] 10 năm Chiến lược biển Việt Nam: Phát huy thế mạnh du lịch biển
ĐT (Theo TTXVN) - 11/10/2018 09:23
 
Việt Nam là một trong những nước có lợi thế về du lịch biển. Sau 10 năm (2007-2017) thực hiện Chiến lược biển vào các chương trình, dự án phát triển, kinh tế du lịch biển tăng trưởng nhanh, đóng góp chung vào phát triển kinh tế của cả nước.
[Infographic] Vốn FDI vào lĩnh vực chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất
Sự chuyển dịch về đầu tư đã có sự thay đổi tích cực qua nhiều năm, tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực chế biến, chế tạo. Điều này được...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư