[Infographic] 10 tháng năm 2018: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,4%
Tính chung 10 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,7%, đóng góp 9,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...