[Infographic] 11 tháng năm 2018: Việt Nam xuất siêu hơn 6,8 tỷ USD
11 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tăng 14,4%; kim ngạch nhập khẩu tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017. Cả nước xuất siêu 6,81 tỷ USD.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...