[Infographic] Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 sẽ tập trung vào 4 trọng tâm lớn
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 sẽ được tổ chức từ ngày 12-17/8 tại Hà Nội. Với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”, Hội nghị Ngoại giao lần này sẽ tập trung vào bốn trọng tâm lớn.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...