Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 10 năm 2021, 12:36:36
[Infographic] Kinh tế chia sẻ - Tiềm năng lớn tại thị trường Việt Nam
ĐT (Theo TTXVN) - 11/01/2019 09:46
 
Những năm gần đây, tại Việt Nam nổi lên 3 loại hình dịch vụ kinh tế chia sẻ là vận tải trực tuyến, chia sẻ phòng ở và cho vay ngân hàng. Ngoài ra, nhiều dịch vụ khác cũng đã hình thành như: Du lịch, chia sẻ chỗ làm việc, gửi xe, chia sẻ nhân lực…
Chủ động khai thác cơ hội từ kinh tế chia sẻ
Kinh tế chia sẻ được nhận định sẽ mang lại cả cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Khi xu thế ứng dụng công nghệ vào sản xuất - kinh doanh là không...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư