[Infographic] Xây dựng Bắc Bộ thành vùng kinh tế dẫn đầu cả nước
Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có vai trò là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Ðể đạt mục tiêu trở thành vùng công nghiệp hiện đại vào năm 2020, các tỉnh, thành phố trong vùng sẽ tăng cường liên kết, hợp tác nhằm tạo sức mạnh tổng thể để tăng tốc và bứt phá.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...