Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 01:55:44
KDC - Tái định cư Long Hậu 3 bị đội vốn và kéo dài thêm 2 năm
Duy Bắc - 27/10/2022 08:43
 
CTCP Long Hậu (mã LHG - sàn HoSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 16/11 tại Long An.

Cụ thể, Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua nội dung bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Trong đó, Công ty dự kiến chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Trước đó, HoSE cho biết ngày 24/10, cổ phiếu LHG sẽ bị chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022.

Như vậy, cổ phiếu LHG chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận kể từ ngày 24/10/2022.

Điểm đáng lưu ý, HoSE đã nhiều lần nhắc nhở chậm công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đối với Công ty Long Hậu. Trong đó, ngày 8/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo đưa cổ phiếu LHG vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) với lý do là CTCP Long Hậu chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Đội vốn dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 thêm 302,49 tỷ đồng

Quay lại với tờ trình thứ hai trong Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới, Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3.

Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 bị đội vốn thêm 302,49 tỷ đồng (Nguồn: LHG).
Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 bị đội vốn thêm 302,49 tỷ đồng (Nguồn: LHG).

Cụ thể, Công ty trình cổ đông điều trình tổng vốn đầu tư từ 989,95 tỷ đồng lên 1.292,44 tỷ đồng, tức tăng thêm 302,49 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tăng tiền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí xây dựng …

Lý giải cho việc đội vốn đầu tư, Ban lãnh đạo Long Hậu cho biết do bổ sung khoản chi phí trượt giá theo thời gian do kéo dài thời gian thực hiện dự án dự kiến; bổ sung chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và chi phí khác trong bảng tổng hợp chi phí đầu tư xây dựng; cập nhập tiền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bổ sung khoản chi phí tiền phát triển đất trồng lúa cho diện tích lúa của dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3…

Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 bị kéo dài thời triển khai (Nguồn: LHG).
Dự án Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu 3 bị kéo dài thời triển khai (Nguồn: LHG).

Một điểm đáng lưu ý, Công ty cũng dự kiến điều chỉnh thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng từ quý III/2021 đến quý III/2022 sang thời gian mới từ quý III/2021 sang quý III/2024, tức trễ 2 năm so với kế hoạch trước đó. Thêm nữa, dự án cũng đồng thời kéo dài thời gian bàn giao để bố trí tái định cư và khai thác kinh doanh từ quý IV/2022 sang quý IV/2024, tiếp tục trễ thêm 2 năm so với kế hoạch trước đó.

Lợi nhuận quý II giảm 81,3% về 40,85 tỷ đồng

Trong quý II/2022, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 233,36 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 40,85 tỷ đồng, giảm 81,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,1% về chỉ còn 24,8%.

Được biết, cổ phiếu Long Hậu niêm yết trên sàn từ năm 2010 và kể từ năm 2010 tới nay, chưa năm nào biên lợi nhuận gộp giảm xuống mức thấp 24,8% như quý II/2022. Trong đó, biên lợi nhuận gộp thấp nhất năm 2019 khi đạt mức 35,64%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 80,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 242,78 tỷ đồng về 57,93 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 35,5%, tương ứng tăng thêm 2,54 tỷ đồng lên 9,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 11,8%, tương ứng giảm 0,47 tỷ đồng về 3,53 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 59,7%, tương ứng giảm 20,21 tỷ đồng về 13,65 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết thêm doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu giảm 65,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 321,4 tỷ đồng về 172,5 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 347,7 tỷ đồng, giảm 47,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 89,52 tỷ đồng, giảm 64,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Long Hậu đặt kế hoạch tổng doanh thu 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 110,9 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 80,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu LHG tăng 400 đồng lên 18.350 đồng/cổ phiếu.

Long Hậu tiếp tục mở rộng quỹ đất khu công nghiệp và cung ứng nhà xưởng cho thuê
Công ty cổ phần Long Hậu tiếp tục khởi công xây dựng nhà xưởng xây sẵn lô 3A, tại Khu công nghiệp (KCN) Long Hậu 3 - giai đoạn 1 (huyện Cần Giuộc)...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư