Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội
Kéo giảm tỷ lệ nợ đọng phí bảo hiểm xã hội
Nga Nguyễn - 08/01/2019 15:19
 
Trong năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện xuống dưới 2,5%, đồng thời, quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong dự toán được giao.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, năm 2018 đơn vị này đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,5% dân số, vượt 1,2% so với chỉ tiêu được giao; đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đều tăng so với năm 2017.

Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện là 38.804,8 tỷ đồng, đạt 100,07% kế hoạch.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Cũng trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã bàn giao trả 1.861.571 sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động, đạt 99,78% kế hoạch. Hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu dân cư và cấp, đổi gần 6,5 triệu thẻ bảo hiểm y tế theo mã số, đảm bảo mỗi người có một mã số định danh duy nhất làm căn cứ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc.

Hà Nội là địa phương có số đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với số tiền chi lớn nhất cả nước. Năm 2018, tổng số tiền chi trả là 28.895,4 tỷ đồng cho 568.075 đối tượng. Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đã đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mức hưởng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra tại 4.913 đơn vị với tổng số tiền nợ 1.029 tỷ đồng, thu hồi được 581,5 tỷ đồng (đạt 56,5%), xử phạt vi phạm hành chính 40 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền 4,51 tỷ đồng. 

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng nêu ra các nghiệm vụ cụ thể trong năm 2019: phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện xuống dưới 2,5%.

Ngành bảo hiểm xã hội Thành phố cũng đặt nhiệm vụ quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong dự toán được giao thông qua việc kiểm tra bệnh nhân nội trú, kiểm tra đúng người, đúng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhất là các cơ sở khám chữa bệnh vượt dự toán giao.

Hơn 12.440 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội ​
Đến tháng 6/2018, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 12.440 doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội với số tiền nợ hơn 2.700 tỷ đồng, chiếm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư