Khẩn trương cổ phần hóa Genco 3
Đó là một trong những kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên.
TIN LIÊN QUAN
Xem xét khả năng tăng giá điện
EVN lên kế hoạch tiêu hơn trăm nghìn tỷ đồng năm 2015
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo EVN khẩn trương cổ phần hoá Tổng công ty Phát điện 3

Cụ thể, Phó thủ tướng giao Bộ Công Thương đẩy nhanh quy trình đàm phán các hợp đồng xây dựng-vận hành-chuyển giao (BOT), đảm bảo quyền lợi của các chủ đầu tư và bên mua điện, dự án vận hành đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Tài chính, chỉ đạo EVN xây dựng phương án để Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013, quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và Thông tư số 12/2014/TT-BCT ngày 1/6/2014 quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân theo hướng: nếu các thông số đầu vào làm giá điện cơ sở cập nhật biến động tăng từ 3-5% so với giá điện hiện hành thì EVN được quyết định điều chỉnh giá; các Bộ Công Thương, Tài chính thực hiện công tác hậu kiểm.

Phó Thủ tướng giao EVN xây dựng kế hoạch thực hiện các đề xuất mà Tư vấn Mercados xây dựng về Các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính EVN và các đơn vị thành viên, trình Bộ Công Thương và Chính phủ phê duyệt trước ngày 28/2/2015; phối hợp với WB nghiên cứu phương án quản trị rủi ro tỷ giá (hedging), báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

EVN khẩn trương thực hiện kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3), đồng thời lập kế hoạch cổ phần hóa 2 Tổng công ty phát điện còn lại.

EVN đề xuất tính phí môi trường vào giá điện

Dù báo lãi trong năm 2014 song lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng tỷ suất lợi nhuận của đơn vị còn thấp và cần bổ sung chi phí vào cơ cấu giá điện năm 2015.

Kế hoạch bán cổ phần của các tổng công ty phát điện

() Ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)về quá trình chuẩn bị và thực hiện cổ phần hóa và bán vốn các tổng công ty phát điện (Genco) thuộc EVN.

Duy Hữu

Bình luận của bạn về bài viết...