Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 29 tháng 02 năm 2024,
Khánh Hòa chấn chỉnh việc sử dụng tài sản công vào liên doanh, liên kết
Linh Đan - 08/08/2023 09:59
 
Tại Khánh Hòa xảy ra tình trạng việc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết, cho thuê chưa thực hiện đúng quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian qua, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa phát hiện một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý; việc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết, cho thuê chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Trước thực tế này, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị sự nghiệp khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải lập Đề án theo Mẫu số 02/TSC-ĐA (ban hành kèm theo Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ), báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có), trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội, UBND tỉnh yêu cầu lập Đề án theo Mẫu số 02/TSC-ĐA trình Ban lãnh đạo của tổ chức phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của UBND tỉnh.

Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết; xác định giá cho thuê tài sản công; kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia liên doanh, liên kết, tránh tình trạng “thổi giá” làm ảnh hưởng tới quyền lợi của Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội và người sử dụng dịch vụ có được từ hoạt động liên doanh, liên kết; thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, quy định về tổ chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật...

"Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giao quản lý, sử dụng tài sản công chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tài sản công được Nhà nước giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng tài sản công sai mục đích và kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết sai quy định", UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu.

Hơn 160 ha đất được TP.HCM thu hồi sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Sau khi triển khai quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đến nay, UBND Thành phố đã xử lý thu hồi 381 địa chỉ nhà đất với tổng diện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư