Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 21:05:57
Khánh Hoà: Đồng ý chủ trương đầu tư 39,2 triệu USD làm hạ tầng vùng đồng bào thiểu số
Hà Minh - 12/03/2021 16:18
 
Vùng đồng bào dân tộc sẽ được đầu tư nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế; nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích rủi ro…

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án CRIEM (Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số từ nguồn vay ADB (Ngân hàng Phát triển châu Á) tại tỉnh Khánh Hoà. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thành nội dung báo cáo đề xuất, tờ trình để trình HĐND tỉnh thẩm tra và xem xét thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Để đầu tư có hiệu quả, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cần rà soát, khảo sát thực tế, xem xét lại các tiểu dự án trong các hợp phần chính của dự án này, tránh trường hợp trùng lắp với các dự án, chương trình của Trung ương và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh; tính toán phương án trả lãi suất vay và vốn đối ứng cho dự án.

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án CRIEM chủ yếu được triển khai tại các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm với 3 hợp phần chính: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông; Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số; Nâng cấp công nghệ và hệ thống phân tích rủi ro thiên tai hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong 3 hợp phần này bao gồm các tiểu dự án như: Xây dựng cầu Ko Róa, đường cứu nạn đi Sơn Bình - Sơn Lâm - Thành Sơn, xây dựng và nâng cấp đường Suối Sóc (huyện Khánh Sơn); xây dựng và nâng cấp đường giao thông liên xã Khánh Thành - Liên Sang và Cầu Bà - Khánh Nam, xây dựng cầu và đường qua suối Mây thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh)… Dự kiến tổng vốn đầu tư dự án 39,2 triệu USD, thực hiện dự án từ năm 2021 - 2025.

Khánh Hòa: Hướng tới 4 chương trình trọng điểm trong năm 2021
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI đã thông qua các nghị quyết thiết thực để đưa Khánh Hòa phát triển mạnh hơn, bền vững hơn trong năm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư