Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Khánh Hòa xây dựng giải pháp cải thiện Chỉ số CPI
Linh Đan - 24/01/2024 11:27
 
UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, các dự án đầu tư công, đấu thầu, các dự án kêu gọi đầu tư...

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa năm 2024 trước ngày 28/2/2024.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc khảo sát, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố (DDCI) năm 2023 trước ngày 28/2/2024.

Đó là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh này để tiếp tục cải thiện và nâng xếp hạng Chỉ số PCI tỉnh Khánh Hòa trong năm 2024.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, bên cạnh kết quả đạt được, kết quả kiểm tra cũng cho thấy, việc triển khai thực hiện nâng cao Chỉ số PCI còn nhiều hạn chế, thiếu sót tại các đơn vị được kiểm tra.

Đối với các đơn vị được kiểm tra, UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo rà soát, triển khai thực hiện quyết liệt, cụ thể các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót đã được các đoàn kiểm tra kết luận và báo cáo kết quả kiểm tra; xác định rõ nguyên nhân, từ đó tập trung chỉ đạo và có giải pháp phù hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo lĩnh vực, ngành quản lý.

Đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực chất, hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh đã UBND tỉnh ban hành; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và cải thiện trách nhiệm giải trình giữa các cơ quan, chính quyền các cấp trong việc cải thiện môi trường kinh doanh; tháo gỡ nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy định pháp luật liên quan tới hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc biệt, UBND tỉnh này yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, các dự án đầu tư công, đấu thầu, các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, kể các quy trình, thủ tục cũng như kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các ngành, các cấp; tổ chức đối thoại giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp dưới nhiều hình thức đa dạng như tiếp xúc trực tiếp, thông qua hệ thống trang tin điện tử của cơ quan; thường xuyên rà soát, sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy trình và thủ tục hành chính còn bất hợp lý, trong đó tập trung vào việc đơn giải hóa quy trình, thủ tục, cắt giảm mạnh mẽ gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, giảm thiểu cơ hội phát sinh chi phí không chính thức...

Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ các mục tiêu xây dựng tỉnh thành đô thị loại I
Từ quý I/2024, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị loại I và thành phố...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư