Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Khánh Hòa xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh
Linh Đan - 10/10/2023 16:00
 
Khánh Hòa sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh khi thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, cường độ phát thải nhà kính trên GRDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014. Đến năm 2045, cường độ phát thải nhà kính trên GRDP bằng 0.

Về xanh hóa các ngành kinh tế, tỉnh Khánh Hòa sẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Về xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu xây dựng lối sống xanh kết hợp với nét đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên; thực hiện đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững; tạo lập văn hóa tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập thế giới.

Đến năm 2030, tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của cư dân thành thị, dân cư nông thôn đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom là 100% và xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải là 90%; phấn đấu tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng đạt 15%; 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh; tỷ lệ mua sắm công xanh trong tổng mua sắm công đạt ít nhất 35%; nghiên cứu thực hiện Đề án tổng thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo hướng đô thị thông minh bền vững.

Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh.

Khánh Hòa thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Việc hỗ trợ thu hút đầu tư của tỉnh Khánh Hòa nhằm khai thác tiềm năng lợi thế về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vùng đồng bào dân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư