Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2021, 15:14:19
Khoáng sản Vinacomin vốn 2.000 tỷ sắp IPO
Chí Tín - 29/03/2015 08:10
 
Ngày 23/4 tới, Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin (Vimico) sẽ thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) 46.681.000 cổ phần. Giá khởi điểm dự kiến trong đợt IPO này là 10.500 đồng/cổ phần.
TIN LIÊN QUAN
Khoáng sản Vinacomin vốn 2.000 tỷ sắp IPO
Vimico là một "đại gia" trong ngành khoáng sản

Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin có vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa là 2.000 tỷ đồng.

Vimico có đặc thù là doanh nghiệp sản xuất – thương mại dưới hình thức công ty mẹ - con.

Theo đó, phần lớn tài sản của doanh nghiệp được nằm ở tài sản dài hạn, chiếm xấp xỉ 50%.

Trong đó, đầu tư vào công ty con, liên doanh liên kết, dài hạn khác chiếm 27%, tài sản cố định chiếm 15% tổng tài sản.

Phần vốn lưu động của Công ty chủ yếu nằm ở hàng tồn kho, chiếm 30%. Tiền mặt chiến 4% tổng tài sản.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả đạt tỷ lệ sấp xỉ 50%/50%. Trong đó, nợ phải trả có xu hướng tăng từ 45% lên 53% trong giai đoạn 2011 – 2014.

Hiện tại, nợ dài hạn của Công ty có xu hướng giảm xuống mức dưới 20%, nhưng nợ ngắn hạn lại có xu hướng tăng mạnh từ mức 19% lên 39% trong giai đoạn 2011 – 2014. Phần tăng chủ yếu xuất phát từ vay nợ ngắn hạn, các khoản phải trả người bán và phải trả nội bộ.

Vimico hiện đang đầu tư vào 13 công ty con với tổng vốn theo mệnh giá là 690 tỷ đồng. Trong số này, 10 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và khai thác khoáng sản với vốn điều lệ 1.555 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN
Đại doanh nghiệp điện gần 7.000 tỷ sắp bung hàng
Vimico hoạt động theo mô hình mới
Cổ phần hóa Cty mẹ - TCty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư