Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 03 năm 2023, 07:23:47
Không còn lãi từ bán vốn VCD Riverbank, lợi nhuận quý IV/2022 của Bitagco giảm tới 81,6%
Duy Bắc - 02/02/2023 15:52
 
CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco, mã ABS - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu tăng 35,6% nhưng lợi nhuận giảm 81,6% trong quý cuối năm 2022.

Doanh thu tài chính giảm mạnh do không còn lợi nhuận bán vốn tại VCD Riverbank

Trong quý IV/2022, Bitagco ghi nhận doanh thu đạt 656,67 tỷ đồng, tăng 35,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 9,76 tỷ đồng, giảm 81,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 3,6% lên 5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 89,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 15,69 tỷ đồng lên 33,14 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 99,7%, tương ứng giảm 62,91 tỷ đồng, về 0,19 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 16,8%, tương ứng tăng thêm 1,55 tỷ đồng, lên 10,79 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 29,6%, tương ứng tăng thêm 1,29 tỷ đồng, lên 5,65 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp vẫn tăng 89,9%, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 81,6%, nguyên nhân chủ yếu do hụt doanh thu tài chính so với cùng kỳ.

Được biết, doanh thu tài chính quý IV/2021 ghi nhận đột biến do bán 1,8 triệu cổ phiếu VCD Riverbank và lãi 72,82 tỷ đồng. Như vậy, trong quý IV/2022, doanh thu tài chính giảm mạnh do không còn lãi đột biến từ bán vốn khoản đầu tư.

Luỹ kế trong năm 2022, Bitagco ghi nhận doanh thu đạt 1.605,34 tỷ đồng, tăng 33,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 27,17 tỷ đồng, giảm 58,4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Bitagco đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận đạt 27,17 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành, tỷ lệ hoàn thành chỉ là 37,7% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm thêm 21,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 37,98 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 0,14 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 18,1 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, trong những năm trước, Bitagco cũng liên tục duy trì mô hình thâm hụt vốn kéo dài. Trong đó, năm 2016 ghi nhận âm 212,6 tỷ đồng, năm 2020 ghi nhận âm 272,39 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận âm 562,81 tỷ đồng và năm 2022 ghi nhận âm thêm 21,6 tỷ đồng.

Hợp nhất VCD Riverbank thay vì bán vốn trong quý IV/2022

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Bitagco giảm 12% so với đầu năm, tương ứng giảm 244,3 tỷ đồng, về 1.799,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.011,3 tỷ đồng, chiếm 56,3% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 426,8 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 221,4 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng tài sản các các khoản mục khác.

Trong năm, tài sản biến động sản chủ yếu là đầu tư tài chính ngắn hạn không ghi nhận so với đầu năm là 340,2 tỷ đồng, giảm 340,2 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 10,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 93,6 tỷ đồng lên 1.011,3 tỷ đồng; tài sản dài hạn khác tăng 3,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 16 tỷ đồng lên 426,8 tỷ đồng …

Điểm đáng lưu ý, tính tới 31/12/2022, Bitagco ghi nhận 1 công ty con hợp nhất vào Báo cáo là CTCP VCD Riverbank. Theo lý giải của Công ty, xuất phát ban đầu để Công ty mua vào 40,5 triệu cổ phiếu VCD Riverbank nhằm mục đích đầu tư kinh doanh ngắn hạn nên công ty không coi VCD Riverbank là công ty con và không hợp nhất nhưng do năm 2022 thị trường cổ phiếu không thuận lợi nên hiện nay công ty vẫn nắm giữ 32,4 triệu cổ phiếu VCD Riverbank, tương ứng chiếm 72% vốn điều lệ. Chính vì vậy, Công ty bắt đầu ghi nhận đầu tư vào VCD Riverbank là công ty con và hợp nhất từ quý IV/2022.

Trước đó, ngày 15/12/2022, Bitagco thông qua việc chuyển nhượng 13,4 triệu cổ phiếu CTCP VCD Riverbank với giá chuyển nhượng tối thiểu 13.350 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị chuyển nhượng tối thiểu 178,89 tỷ đồng.

Được biết, tính tới ngày 30/9/2022, Bitagco ghi nhận chứng khoán kinh doanh 340,2 tỷ đồng, tương ứng nắm giữ 32,4 triệu cổ phiếu VCD Riverbank (72% vốn điều lệ). Như vậy, giá mua trung bình ước tính là 10.500 đồng/cổ phiếu. Nếu chuyển nhượng thành công 13,4 triệu cổ phiếu, ước tính Bitagco lãi tối thiểu 38,19 tỷ đồng.

Thêm nữa, cuối tháng 10/2022, Bitagco thông qua việc bán 10 triệu cổ phiếu VCD Riverbank với giá tối thiểu 13.300 đồng/cổ phiếu, ước lãi tối thiểu 28 tỷ đồng.

Như vậy, Bitagco vẫn chưa chuyển nhượng cổ phần tại VCD Riverbank và đồng thời lại hợp nhất vào báo cáo trong quý IV/2022.

Theo tìm hiểu, VCD Riverbank được thành lập ngày 19/5/2020, địa chỉ tại Long An và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trong 6 tháng đầu năm 2021, sau khi Bitagco tăng vốn, Công ty đã đầu tư 40,5 triệu cổ phiếu VCD Riverbank, ghi nhận là chứng khoán kinh doanh, chiếm 90% vốn điều lệ. Tuy nhiên, tính tới cuối năm 2021, Bitagco đã bán ra giảm sở hữu từ 90% về còn 72% vốn điều lệ tại VCD Riverbank, ghi nhận lãi 72,82 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn tăng 13,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 63,1 tỷ đồng lên 534,4 tỷ đồng và chiếm 29,7% tổng nguồn vốn (đầu năm chiếm 23,1% tổng nguồn vốn).

Kéo dài thời gian trả cổ tức

Với tiền mặt hạn chế, nợ vay cao, Bitagco đã liên tục dời thời gian thanh toán cổ tức tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 5%, tương ứng tổng số tiền trả cho cổ đông là 40 tỷ đồng. Cụ thể, kế hoạch ban đầu thanh toán ngày 26/10/2022, nhưng sau đó, lùi sang ngày 22/12/2022 và mới đây tiếp tục dời đến ngày 18/4/2023.

Kinh doanh phân bón qua thời điểm thuận lợi nhất

Trong nhiều năm trở lại đây, doanh thu của Bitagco chủ yếu đến từ bán phân bón các loại, sản phẩm khác thuộc nông nghiệp; doanh thu bán xăng, dầu, nhớt các loại…

Theo tìm hiểu, sau khi giá phân bón đạt đỉnh đầu năm 2022, giá phân bón bắt đầu lao dốc và giảm mạnh, ảnh hưởng tiêu cực tới các doanh nghiệp phân bón.

Bên cạnh hoạt động nông nghiệp, gần đây, Bitagco kết hợp với đơn vị liên của Chủ tịch Trần Văn Mười để lấn sân lĩnh vực bất động sản. Trong đó, Bitagco đang góp 221,4 tỷ đồng tham gia vào dự án Khu đô thị sinh thái Five Star Eco City do CTCP Tập đoàn quốc tế Năm Sao làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 2.085,2 tỷ đồng. Trong đó, khi có doanh thu hàng năm, chủ đầu tư và Bitagco sẽ tiến hành phân chia lợi nhuận trước thuế thu nhập theo tỷ lệ 10% đến 20% vốn góp của từng giai đoạn tuỳ theo tình hình giá cả, doanh thu và biến động của dự án bất động sản. Nếu tổng lợi nhuận được chia của Công ty theo quyết toán hoàn thành dự án nhỏ hơn tổng lợi nhuận đã được chia hàng năm thì Công ty sẽ không phải hoàn lại phần chênh lệch cho chủ đầu tư.

Dự án Five Star Eco City có tổng diện tích lên tới 420 ha với tổng mức đầu tư giai đoạn I lên tới 15.000 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm ở Long An. Trong đó, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao là ông Trần Văn Mười. Như vậy, cả Tập đoàn Quốc tế Năm Sao và Bitagco đều là công ty của ông Trần Văn Mười.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/2, cổ phiếu ABS giảm sàn 460 đồng về 6.130 đồng/cổ phiếu.

Bitagco tiếp tục kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2021 sang tháng 4/2023
Chuẩn bị tới ngày thanh toán cổ tức, CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco, mã ABS – sàn HoSE) tiếp tục kéo dài thời gian thanh toán cổ tức...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư