Cạnh tranh để phát triển chứ không phải để triệt tiêu nhau Cạnh tranh để phát triển chứ không phải để triệt tiêu nhau
Thị Hồng | 14/08/2018 12:13
Noi theo slogan "Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp", ông Ngô Quang Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Vạn Đắc Phúc đặt kỳ vọng vào các sản phẩm mới, sáng tạo. Bởi khi đó, nếu phát triển hiệu quả, đây sẽ là công cụ tạo lợi thế cạnh tranh với doanh nghiệp cùng ngành.
1 2 3 4 5 6 7