Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 10 năm 2021, 20:52:51
Khu công nghiệp Nam Tân Uyên: Lợi nhuận đạt 97,9 tỷ đồng, tăng 115,6%
Duy Bắc - 20/10/2020 16:35
 
Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã chứng khoán: NTC - sàn UpCOM) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Báo cáo cho biết trong quý III/2020 ghi nhận doanh thu là 102,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 97,9 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 90,7% và 115,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 73,3% lên 80,3%.

Trong cơ cấu doanh thu, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 90,41 tỷ đồng, tăng hơn 109% so với cùng kỳ; doanh thu cung cấp dịch vụ chỉ tăng nhẹ, lên hơn 11 tỷ đồng.

Nguồn: Internet
Nguồn: Internet

Doanh nghiệp có thuyết minh lợi nhuận tăng mạnh do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ kỳ này tăng 91%, tương đương 48,92 tỷ đồng chủ yếu từ doanh thu tiền thuê đất ghi nhận 1 lần.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 194,8 tỷ đồng, lợi nhuận là 239,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 38,5% và 36% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 135,1% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 390 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 177 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trong 9 tháng nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính chỉ dương 176,1 tỷ đồng, giảm tới 28,7% so với cùng kỳ. Trong đó đáng chú ý dòng tiền đầu tư âm tới 1.025,9 tỷ đồng.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 18,1% lên 4.179,1 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.521,1 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác là 1.064,1 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản, tài sản dở dang dài hạn là 622,3 tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng tài sản.

Doanh nghiệp có thuyết minh chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng - giai đoạn 2 là 570,5 tỷ đồng, đầu kỳ chỉ là 5,9 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đang đẩy mạnh triển khai dự án trong năm 2020.

Nợ phải trả tính đến thời điểm này cũng tăng 16,74% so với đầu năm, lên gần 3.452 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ gần 1,6 tỷ đồng trong đầu năm lên tới gần 402 tỷ đồng chủ yếu do khoản vay 400 tỷ đồng từ Ngân hàng Vietcombank.

Mới đây, HĐQT Công ty đã thông qua phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50%. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển và/hoặc thặng dư vốn cổ phần và/hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Dự kiến sau phát hành, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên sáng ngày 20/10, cổ phiếu NTC tăng 3.700 đồng lên 222.400 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến các cổ phiếu cần quan tâm tuần qua: NTC tăng gần 7% lên 88.800 đồng/cổ phiếu
Dù không bứt phá mạnh nhưng hầu hết các cổ phiếu được đưa ra khuyến nghị mua trong tuần đầu tháng 12 đều có mức tăng trên dưới 5%. Cùng nhìn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư