Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 01:46:17
Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Gỗ Trường Thành (TTF)
Duy Bắc - 05/04/2022 07:50
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF) công bố báo cáo kiểm toán năm 2021.

Theo đó, sau kiểm toán năm 2021, TTF ghi nhận doanh thu giảm 33,1 tỷ đồng so với báo cáo tự lập về 1.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 17,5 tỷ đồng về âm 8,7 tỷ đồng. Như vậy, sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đã chuyển từ lãi 8,8 tỷ đồng sang lỗ 8,7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của TTF sau kiểm toán năm 2021 (Nguồn: BCTC năm 2021)
Kết quả kinh doanh của TTF sau kiểm toán năm 2021. (Nguồn: BCTC năm 2021)

Nguyên nhân chính chủ yếu do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 54,9 tỷ đồng lên 139,9 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 11,2 tỷ đồng về chỉ còn 21,8 tỷ đồng; doanh thu thuần giảm 33,1 tỷ đồng về 1.607 tỷ đồng và một số yếu tố khác.

Nếu xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), năm 2021, hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục âm 78,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 53,1 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2021, doanh thu tăng thêm 393,5 tỷ đồng lên 1.607 tỷ đồng và lợi nhận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 39,2 tỷ đồng về âm 8,7 tỷ đồng.

Như vậy, sau kiểm toán, công ty đã chuyển từ lãi sang lỗ trong năm tài chính 2021. Với việc ghi nhận lỗ trong năm 2021, tính tới 31/12/2021, tổng lỗ lũy kế của TTF đã là 3.052,48 tỷ đồng, bằng 74,2% vốn điều lệ công ty.

Một điểm đáng lưu ý, kiểm toán nhấn mạnh, tính tới 31/12/2021, nhóm công ty gánh chịu khoản lỗ lũy kế với số tiền là 3.052,48 tỷ đồng và tổng nợ phải trả ngắn hạn nhóm công ty cũng vượt hơn tổng tài sản ngắn hạn với số tiền là 251,82 tỷ đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Được biết, tính tới 31/12/2021, nợ ngắn hạn của công ty là 2.341,5 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn là 2.089,7 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn đang lớn hơn tài sản ngắn hạn 251,82 tỷ đồng và công ty đang sử dụng nợ ngắn hạn để tài trợ một phần cho tài sản dài hạn.

Nhóm bầu Thắng đã bán lượng lớn cổ phiếu trước khi ra báo cáo kiểm toán lỗ

Trước khi TTF công bố báo cáo kiểm toán, nhóm cổ đông liên quan ông Võ Quốc Thắng (bầu Thắng) đã liên tục bán ra cổ phiếu để giảm sở hữu.

Theo đó, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đồng Tâm, tổ chức liên quan CTCP Đồng Tâm vừa bán 5.304.900 cổ phiếu TTF để giảm sở hữu từ 3,86% về còn 2,51% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 28/3.

Trước đó, CTCP Đồng Tâm Dotalia, tổ chức liên quan CTCP Đồng Tâm đã bán ra 4 triệu cổ phiếu TTF để giảm sở hữu từ 3,86% về còn 2,84% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 17/3/2022.

Hiện tại, ông Võ Quốc Thắng đang là Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đồng Tâm. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, hai công ty của ông Thắng đã bán ra hơn 9,3 triệu cổ phiếu TTF.

Ngược lại, ông Võ Quốc Lợi, con trai ông Thắng đồng thời là Thành viên HĐQT tại TTF từ 10/6/2019 tới nay vừa thông báo đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu TTF để nâng sở hữu từ 0,47% lên 0,85% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/4 đến 30/4.

Bối cảnh bán ra cổ phiếu của nhóm bầu Thắng khi cổ phiếu TTF vừa trải qua chuỗi tăng nóng nhất sàn HoSE. Trong đó, từ 28/9/2021 đến 4/4/2022, cổ phiếu TTF tăng 140% từ 6.800 đồng lên 16.300 đồng/cổ phiếu.

Con trai “bầu Thắng” muốn mua 1,5 triệu cổ phiếu của Gỗ Trường Thành
Ông Võ Quốc Lợi, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) vừa đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu TTF, kỳ vọng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư