Kiểm toán Nhà nước “soi” Dự án metro số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên
Tổng kiểm toán Nhà nước vừa quyết định kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, Tp.HCM tuyến Bến Thành – Suối Tiên.
Dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên đang được UBND TP. Hồ Chí Minh triển khai đầu tư với tiến độ hoàn thành toàn tuyến là năm 2019, đưa vào khai thác vận hành năm 2020
Dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên đang được UBND TP. Hồ Chí Minh triển khai đầu tư với tiến độ hoàn thành toàn tuyến là năm 2019, đưa vào khai thác vận hành năm 2020

Theo Quyết định số 1819/QĐ – KTNN vừa được Phó Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành ký hôm 5/9, mục tiêu của kiểm toán tại Dự án metro số 1, tuyến Bến Thành – Suối Tiên là xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính dự án; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán của Nhà nước và các quy định của hiệp định vay vốn; đánh giá tính kinh tế trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư; phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quá trình thực hiện và xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm vi kiểm toán Dự án được chốt là từ khi triển khai đến ngày 30/9/2018 và các thời kỳ trước, sau có liên quan; thời hạn kiểm toán là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán. Các đơn vị được kiểm toán theo Quyết định số 1819 là Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Tp.HCM; Ban GPMB các quận: 1, Bình Thạnh, 9; Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn. Các đơn vị đối chiếu gồm: Vietcombank; Phân viện Kinh tế xây dựng miền Nam; Sở Tài chính Tp.HCM; Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.

Dự án xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) do UBND Tp. HCM quyết định đầu tư, là cơ quan chủ quản đầu tư và chỉ đạo triển khai, chủ đầu tư là Ban Quản lý Đường sắt đô thị Tp.HCM.

Dự án có quy mô xây dựng tuyến đường sắt đô thị với chiều dài 19,7 km (trong đó đoạn đi ngầm dài 2,6 km; đoạn đi trên cao dài 17,1 km); bao gồm 11 ga trên cao, 3 ga ngầm và 1 depot; cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị phục vụ. Tổng mức đầu tư ban đầu của Dự án là 126.582,650 triệu Yên (tương đương 17.387,655 tỷ đồng). Năm 2011, UBND Tp.HCM phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh là 236.626 triệu Yên (tương đương 47.325,2 tỷ đồng). Nguồn vốn thực hiện Dự án là vay ODA của Chính phủ Nhật Bản (chiếm 88,4% tổng mức đầu tư) và vốn đối ứng trong nước (chiếm 11,6% tổng mức đầu tư). Đến nay, đã ký kết 03 Hiệp định vay với tổng số vốn là 155.364 triệu Yên (tương đương 31.208 tỷ đồng). Thời gian thực hiện Dự án là hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2020.

Theo báo cáo của UBND Tp.HCM , Dự án đã triển khai thi công đạt khoảng 52% khối lượng; đã giải ngân được 67,660 tỷ Yên của cả 3 Hiệp định vay vốn, đạt 44% (tương đương 13.620 tỷ đồng); Vốn đối ứng giải ngân được 1.443 tỷ đồng, đạt 26%.

Anh Minh

Bình luận của bạn về bài viết...