Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 11 năm 2022, 22:15:16
Kinh tế 7 tháng năm 2020: Có 103.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại thương trường
Minh Hải - 29/07/2020 15:03
 
Số liệu về đăng ký kinh doanh 7 tháng năm 2020 cho thấy những tín hiệu tích cực của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và kế hoạch phục hồi nền kinh tế nước ta sau đại dịch Covid-19.
Ước tính, có tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm nay là 2.094.800 tỷ đồng
Ước tính tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2020 là 2.094.800 tỷ đồng

Theo Tổng Cục thống kê, trong tháng 7/2020, cả nước có 13.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 239.300 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 91.400 lao động, giảm 3,8% về số doanh nghiệp, tăng 72% về vốn đăng ký và giảm 8,7% về số lao động so với tháng trước (nếu so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 6,9%, số vốn đăng ký tăng 71,9%, số lao động giảm 3,7%).

Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7/2020 đạt 18,1 tỷ đồng, tăng 78,8% so với tháng trước và tăng 60,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 7/2020, cả nước còn có 4.839 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2% so với tháng trước và tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2019; có 3.372 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 4,8% và tăng 34,8%; có 3.068 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 20,2% và tăng 24,2%; có 1.504 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 9,9% và tăng 4,9%; có 4.591 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 10,8% và tăng 31,1%.

Tính chung 7 tháng, cả nước có 75.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 936.400 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 598.600 lao động, giảm 5,1% về số doanh nghiệp, giảm 6,3% về vốn đăng ký và giảm 19,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2020 đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 1.158.400 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 21.000 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm nay là 2.094.800 tỷ đồng, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có gần 28.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,6% so với 7 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên 103.800 doanh nghiệp, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trung bình mỗi tháng có 14.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 7 tháng năm nay có 1.372 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước; Có 22.00 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; có 51.900 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tất cả các ngành, lĩnh vực hoạt động, bên cạnh ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản còn có ngành sản xuất, phân phối điện, nước, gas có số doanh nghiệp thành lập mới đạt 2.340 doanh nghiệp, tăng 190,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng, cả nước có 75.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 936.400 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 598.600 lao động.

Các ngành còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới giảm: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có gần 25.100 doanh nghiệp, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2019; xây dựng 9.862 doanh nghiệp, giảm 4%; công nghiệp chế biến, chế tạo 9.441 doanh nghiệp, giảm 6,4%; khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác 6.580 doanh nghiệp, giảm 0,4%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác 3.959 doanh nghiệp, giảm 14,7%; kinh doanh bất động sản 3.618 doanh nghiệp, giảm 23,9%; vận tải, kho bãi 3.144 doanh nghiệp, giảm 6%; dịch vụ lưu trú và ăn uống 2.968 doanh nghiệp, giảm 21%; thông tin truyền thông 2.158 doanh nghiệp, giảm 4,2%; giáo dục và đào tạo 1.985 doanh nghiệp, giảm 15,4%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 747 doanh nghiệp, giảm 8,7%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí 491 doanh nghiệp, giảm 40,3%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 487 doanh nghiệp, giảm 6,2%; khai khoáng 372 doanh nghiệp, giảm 5,8%.

Trong 7 tháng năm 2020, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 32.700 doanh nghiệp, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước; 21.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 12,2%; 8.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,5%, trong đó có 7.900 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 5,1%; 138 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có gần 3.300 doanh nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.012 doanh nghiệp; xây dựng có 779 doanh nghiệp; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 570 doanh nghiệp; kinh doanh bất động sản có 538 doanh nghiệp; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 513 doanh nghiệp; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác có 497 doanh nghiệp; vận tải, kho bãi có 367 doanh nghiệp; giáo dục, đào tạo có 338 doanh nghiệp; thông tin truyền thông có 318 doanh nghiệp.

Trong 7 tháng, trên cả nước còn có 26.700 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc giải ngân đầu tư công tại Thanh Hóa
Không chỉ đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, để phục hồi kinh tế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, cũng cần tháo gỡ khó khăn,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư