Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Kon Tum khẩn trương lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen
Linh Đan - 22/09/2022 07:53
 
UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Xây dựng, huyện Kon Plông khẩn trương lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen đảm bảo đồng bộ, có tính chiến lược.

UBND tỉnh Kon Tum cho biết, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã xin ý kiến thống nhất của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo các đơn vị lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Kon Tum làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng.

Để các đồ án quy hoạch nêu trên đảm bảo phù hợp, thống nhất với các quy hoạch có liên quan trên địa bàn (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch phát triển điện lực…), UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Xây dựng, UBND huyện Kon Plông khẩn trương lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen đảm bảo đồng bộ, thống nhất, có tính chiến lược, phù hợp với yêu cầu phát triển, có tính khả thi cao trong thời gian tới.

Trong đó, Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất ranh giới lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen theo hướng mở rộng ranh giới quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông và các khu vực tiềm năng thuộc huyện Kon Rẫy (hoặc có phương án khác để lập quy hoạch đảm bảo yêu cầu nêu trên: nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch vùng huyện Kon Rẫy; các quy hoạch chung xã, thị trấn thuộc huyện; quy hoạch khu chức năng…).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp UBND huyện Kon Plông tạm dừng việc thu hút đầu tư các dự án tại các khu vực lập quy hoạch nêu trên; tiếp tục rà soát, kiên quyết thu hồi theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ, không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả trên địa bàn huyện Kon Plông; rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có phương án xử lý đối với các chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đầu tư dự án đã được chấp thuận tại khu vực, hoàn thành trước ngày 5/10/2022.

Hàng loạt trạm cân thu mua nông sản ở Kon Tum không phù hợp
UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra hoạt động các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh và phát hiện 81 trạm không phù hợp quy hoạch, 69 trạm không phù...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư