Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 02:51:07
Kon Tum không xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư mà lỗi do chủ đầu tư
Linh Đan - 13/12/2022 17:50
 
Kon Tum sẽ không xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do lỗi sơ sót từ chủ quan của các chủ đầu tư.

UBND tỉnh Kon Tum cho biết, thời gian qua, mặc dù UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu hạn chế việc trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua theo dõi vẫn có nhiều dự án trình điều chỉnh chủ trương do lỗi sơ sót từ việc chủ quan của các chủ đầu tư.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai các thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là việc khắc phục tình trạng trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhiều lần liên quan đến thay đổi các nội dung chi tiết của dự án, như quy mô đầu tư dự án, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư, địa điểm thực hiện…

“Từ nay trở đi, UBND tỉnh sẽ không xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do lỗi sơ sót từ chủ quan của các chủ đầu tư trong quá trình lập chủ trương đầu tư”, UBND tỉnh Kon Tum khẳng định.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản này; đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trước khi trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương các dự án, tránh xảy ra trường hợp phải điều chỉnh chủ trương do sai sót trong quá trình lập chủ trương đầu tư như trong thời gian qua.

Những dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư ở Kon Tum
Tỉnh Kon Tum đang kêu gọi đầu tư Dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao – Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và 3 dự án lớn khác trên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư