Đặt mua báo in| Ngày 31 tháng 07 năm 2021, 02:49:29

Kon Tum tạm cấp hơn 166 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngọc Tân - 17/04/2020 16:38
 
UBND tỉnh Kon Tum cho biết, trong khi chờ nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo nội dung của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ, UBND tỉnh Kon Tum đã quyết định tạm cấp số tiền 166,3 tỷ đồng (khoảng 70% nhu cầu kinh phí ) để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, mức kinh phí tạm cấp nói trên được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020 và nguồn cải cách tiền lương ngân sách tỉnh năm 2020. 

Số tiền này sẽ được giao cho các đơn vị, địa phương để thực hiện chi trả 1 lần kinh phí hỗ trợ 3 tháng cho các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và chi trả cho các đối tượng còn lại theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, nhưng không quá 3 tháng.

Tỉnh Kon Tum tiếp nhận hiện vật ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 từ các tổ chức, cá nhân.
Tỉnh Kon Tum tiếp nhận hiện vật ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 từ các tổ chức, cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các đơn vị, địa phương có trách nhiệm chi trả đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ.

“Trường hợp kinh phí tạm cấp không đủ, UBND các huyện, thành phố chủ động sử dụng nguồn kinh phí nhàn rỗi của cấp huyện để thực hiện. Trường hợp vẫn còn thiếu nguồn, địa phương gửi Sở Tài chính để giải quyết tăng tiến độ rút số bổ sung dự toán ngân sách cấp huyện năm 2020 để đảm bảo nguồn thực hiện”, ông Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh.

Theo UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đến hết ngày 31/5, các đơn vị, địa phương sẽ tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách và nhu cầu kinh phí thực tế chi trả cho các đối tượng gặp khó khăn do chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Kon Tum xem xét, cấp bổ sung kinh phí còn thiếu theo quy định.

Đối với việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum và các cơ quan hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Kon Tum tạm ứng hơn 18 tỷ đồng triển khai phòng chống dịch Covid-19
Ngày 7/4, UBND tỉnh Kon Tum cho biết sẽ tạm cấp kinh phí đợt 1 là 18 tỷ 866 triệu đồng cho các đơn vị triển khai nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 trên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư