Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 09 năm 2021, 09:10:31
Kon Tum tạm ứng hơn 18 tỷ đồng triển khai phòng chống dịch Covid-19
Ngọc Tân - 07/04/2020 14:25
 
Ngày 7/4, UBND tỉnh Kon Tum cho biết sẽ tạm cấp kinh phí đợt 1 là 18 tỷ 866 triệu đồng cho các đơn vị triển khai nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
TIN LIÊN QUAN

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài chính theo dõi, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí đợt 2 theo tình hình diễn biến dịch bệnh xảy ra thực tế tại địa phương cho phù hợp.

Đồng thời, Sở Tài chính Kon Tum có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí trên; tổng hợp toàn bộ kinh phí thực tế thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ theo đúng Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và Quyết định 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng kiểm tra công tác chuẩn bị bữa ăn cho người dân tại Khu cách ly cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
Bí thư tỉnh ủy tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng kiểm tra công tác chuẩn bị bữa ăn cho người dân tại Khu cách ly cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Đối với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị này chủ động triển khai thực hiện tạm cấp kinh phí cho các đơn vị trực thuộc có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được phân công và các tình huống dịch bệnh diễn ra theo kế hoạch được phê duyệt và tình hình thực tế theo diễn biến dịch bệnh phát sinh…

Theo UBND tỉnh Kon Tum cho biết, từ ngày 29/3 trở đi, sẽ thực hiện thanh toán các chế độ đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ “về một số nội dung chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19”.

Trong đó, quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho người áp dụng biện pháp cách ly y tế là 80 nghìn đồng/ngày trong thời gian cách ly y tế, các chế độ đặc thù khác thực hiện theo Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ; đối với các đơn vị, địa phương đã thực hiện mức hỗ trợ tiền ăn 57 nghìn đồng/ngày cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế sau ngày 29/3/ đến nay thì thanh quyết toán theo mức thực tế đã chi.

Từ ngày 28/3 trở về trước, thực hiện theo mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ như sau: Mức hỗ trợ tiền ăn đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại các đơn vị được giao nhiệm vụ cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum với mức 57 nghìn đồng/người/ngày; tiền mua nước uống 5 nghìn đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ không quá 14 ngày/người/đợt. Mức chi các nhu yếu phẩm cần thiết cấp không thu tiền cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế là 105 nghìn đồng/người/đợt-14 ngày.

Mức chi hỗ trợ thêm tiền ăn đối với người lao động thường trực bao gồm các chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra và các lực lượng tham gia phòng chống dịch tham gia chống dịch 24/24 giờ với mức 29 nghìn đồng/người/phiên trực. Đây là khoản chi phí ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của các lực lượng được hưởng tại đơn vị theo quy định hiện hành.

Riêng công chức, viên chức, người lao động ngành y tế đã được hưởng mức hỗ trợ 29 nghìn đồng/người/phiên trực thì không được hưởng chế độ tiền ăn 15 nghìn đồng/người/phiên trực theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các khoản chi phí liên quan đảm bảo phục vụ tại các khu cách ly tập trung (như tiền điện, nước sinh hoạt, nhiên liệu, công tác tuyên truyền…) thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh và đúng quy định hiện hành.

Hà Nội đẹp thanh lịch với những hàng cây xanh
Cùng ngắm những hàng cây tuyệt đẹp trên phố Thủ đô những ngày dư luận xôn xao về thông tin Hà Nội chuẩn bị chặt hạ 6.700 cây xanh trên gần 200...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư