Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 05 năm 2024,
Kon Tum yêu cầu hạn chế trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Hoàng Anh - 22/12/2023 10:08
 
Để khắc phục việc giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, tỉnh Kon Tum yêu cầu hạn chế việc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; không xem xét điều chỉnh các dự án do lỗi chủ quan của chủ đầu tư.

Trong Chỉ thị về khẩn trương triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công trong năm 2024, Chủ tịch tỉnh Kon Tum, ông Lê Ngọc Tuấn đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại trong năm 2023, phấn đấu có tỷ lệ giải ngân cao trong năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Kon Tum yêu cầu nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh về chấn chỉnh việc trình điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Nhấn mạnh đến yêu cầu, hạn chế việc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Tỉnh Kon Tum sẽ không xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án do lỗi sơ sót từ chủ quan của các chủ đầu tư trong quá trình lập chủ trương đầu tư.

Đối với công tác tổ chức thẩm định, trình phê duyệt dự án, lãnh đạo tỉnh Kon Tum yêu cầu các dự án đến nay chưa phê duyệt, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, trình cấp thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt theo quy định, hoàn thành chậm nhất trong Quý I/2024.

Chủ tịch tỉnh Kon Tum yêu cầu triển khai quyết liệt giải ngân đầu tư công.
Chủ tịch tỉnh Kon Tum yêu cầu triển khai quyết liệt giải ngân đầu tư công.

Đồng thời, chủ động rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn để đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Trường hợp, đơn vị chậm báo cáo dẫn đến làm mất kế hoạch vốn được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cấp thẩm quyền xem xét có hình thức kỷ luật nghiêm đối với chủ đầu tư để mất vốn của dự án.

Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công.

Chủ tịch tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…

Liên quan đến đốc thúc giải ngân đầu tư công, ngày 20/12, Chủ tịch tỉnh Kon Tum cũng đã ký văn bản số 4418/UBND-KTTH yêu cầu tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, kết quả giải ngân của tỉnh Kon Tum đến nay chưa đạt mục tiêu đã đề ra, đến hết 11/2023, chỉ đạt khoảng 50,4% kế hoạch vốn Trung ương giao, thấp hơn tỷ lệ trung bình của cả nước.

Vì vậy, tỉnh Kon Tum yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, phát huy vai trò của trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng thời, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Coi kết quả giải ngân là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân liên quan. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ tiến độ thi công…

Kon Tum thu hút nông dân tham gia vào kinh tế tập thể, hợp tác xã
Kon Tum đang tăng cường thực hiện sự liên kết hợp tác giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư