Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Ký hợp đồng thời vụ để huy động nhân sự thực hiện gói thầu
Anh Ngọc - 28/10/2019 09:08
 
Theo quy định, đơn vị được giao thực hiện gói thầu phải chứng minh được khả năng huy động nhân sự, thiết bị đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Đoan Chính (tỉnh Thanh Hóa) đặt câu hỏi như sau: Xí nghiệp tôi được giao gói thầu xây lắp tự thực hiện có giá trị dưới 2 tỷ đồng. Nhưng do gói thầu thi công trong thời gian ngắn dưới 3 tháng, lao động ký hợp đồng dài hạn của xí nghiệp hiện có không đủ đáp ứng thời gian thi công nên xí nghiệp có phương án thuê lao động thời vụ dưới 3 tháng bổ sung cho lao động hiện có để bảo đảm tiến độ thi công.

Tôi xin hỏi, việc ký hợp đồng lao động thời vụ có vi phạm Điều 61 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện bao gồm: Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 25 Luật Đấu thầu quy định tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Điều 61 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 25 của Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

- Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu;

- Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

Đối với trường hợp của xí nghiệp bà Chính, việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Theo đó, đơn vị được giao thực hiện gói thầu phải chứng minh được khả năng huy động nhân sự, thiết bị đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu.

Điều chỉnh thiết kế, dự toán dự án đầu tư xây dựng
Cơ quan thẩm định có quyền được tự điều chỉnh thiết kế, dự toán không? Nếu có thì được quy định ở văn bản nào?
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư