Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2020, 23:46:31
Lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng ở kỳ hạn dài
Chí Tín - 18/11/2020 22:23
 
Ngày 18/11, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.
Kho bạc Nhà nước đã huy động được 271.199 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kể từ đầu năm 2020
Kho bạc Nhà nước đã huy động được 271.199 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ kể từ đầu năm 2020

Tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.400 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 15 và 20 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,55%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/11/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng, huy động được 2.700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,79%/năm, tăng 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/11/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,05%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/11/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 271.199 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Từ 2021, doanh nghiệp phát hành trái phiếu buộc phải xếp hạng tín nhiệm
Từ đầu năm sau, cùng với Luật Chứng khoán có hiệu lực, thì các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng sẽ phải được xếp hạng tín...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư