Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Lâm Đồng xây dựng thương hiệu cụm sản xuất rau số 1 Đông Nam Á
Linh Đan - 10/05/2024 07:24
 
Đó là một trong những mục tiêu của Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1), sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.
thương hiệu số 1 Việt Nam về rau, hoa; cụm sản xuất rau số 1 Đông Nam Á; là trung tâm sau thu hoạch cho sản phẩm hoa.
Lâm Đồng đang xây dựng thương hiệu số 1 Việt Nam về rau, hoa; cụm sản xuất rau số 1 Đông Nam Á; là trung tâm sau thu hoạch cho sản phẩm hoa.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng xem xét đề nghị của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 225/TTr-BQLDA ngày 6/5/2024 về việc điều chỉnh Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng; căn cứ các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, các quy định về đầu tư có liên quan; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 17/5/2024.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khi trình UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh các dự án có liên quan đến đầu tư thì đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tại Tờ trình số 225/TTr-BQLDA ngày 6/5/2024, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch phân bổ vốn Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1), sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Theo đó, cơ quan này đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện từ 2020 – 2025 thành 2020 – 2028. Lý do là điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đề xuất điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn chi tiết vốn giai đoạn Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Lý do là điều chỉnh kế hoạch phân bổ chi tiết vốn theo tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh và điều chỉnh kế hoạch phân bổ chi tiết vốn hàng năm thành phân bổ chi tiết vốn giai đoạn để phù hợp với kế hoạch bố trí vốn trung hạn.

Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản là dự án nhóm A, do Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp quyết định đầu tư dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng là chủ dự án.

Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi nhằm tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng; góp phần hướng đến hoàn thành hai trong số những mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng; thương hiệu số 1 Việt Nam về rau, hoa; cụm sản xuất rau số 1 Đông Nam Á; là trung tâm sau thu hoạch cho sản phẩm hoa.

Dự án này có quy mô đầu tư gồm 15 tiểu dự án, gắn với 3 hợp phần. Tổng mức đầu tư (đã được điều chỉnh, bổ sung) là 1.159.442.000.000 đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản là 762.668.000.000 đồng; vốn cấp phát ngân sách Trung ương là 422.458.000.000 đồng; vốn tỉnh Lâm Đồng vay lại là 340.210.000.000 đồng.

Lâm Đồng không xem xét cho chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Cam Ly
UBND tỉnh Lâm Đồng không xem xét cho chuyển nhượng dự án, điều chỉnh thay đổi nhà đầu tư từ Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Hưng sang cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư