Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 27 tháng 02 năm 2024,
Lễ Công bố quy hoạch Thành phố Đà Nẵng: Quy hoạch tạo hành lang vững chắc cho phát triển bền vững
Hoàng Anh - 25/11/2023 09:51
 
Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng khẳng định, Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới

Sáng nay, 25/11, Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự buổi lễ và trao Quyết định số 1287/QĐ-TTg về Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch TP.Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh khẳng định Thành phố luôn nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng cũng như tập trung cao cho công tác xây dựng Quy hoạch thành phố Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Luật Quy hoạch và bối cảnh mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của thành phố, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Chính phủ, sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ban, ngành Trung ương, Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2023.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định số 1287/QĐ-TTg về Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng.

“Đây là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới; là nền tảng để tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian sớm nhất”, ông Chinh phát biểu.

Theo lãnh đạo TP.Đà Nẵng, Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng và phê duyệt thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; phù hợp với định hướng, chủ trương tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ Công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, vận dụng đầy đủ, sáng tạo các quan điểm, định hướng phát triển theo Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Lê Trung Chinh cho biết, thực hiện Chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã xây dựng; kinh tế thành phố tiếp tục được phục hồi dù vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của thành phố.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp cận và mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố.

Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng khẳng định Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Tính đến ngày 15/11/2023, thành phố cấp mới và điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 47.000 tỷ đồng; Thu hút gần 200 triệu USD vốn đầu tư FDI.

Thành phố Đà Nẵng đang xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;. Vì vậy, Quy hoạch thành phố Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại thời điểm này càng có ý nghĩa quan trọng để thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp, xác định các chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm để triển khai hiệu quả trong thời gian đến trên cơ sở khai thác tối đa mọi nguồn lực nội tại của địa phương, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực bên ngoài, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn, bứt phá hơn để thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng khẳng định, Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định mục tiêu quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế; là Trung tâm du lịch quốc tế gắn với Trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế; Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Trung tâm Tài chính quốc tế quy mô khu vực và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh.
Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh.

Thành phố thực hiện công bố, công khai toàn bộ nội dung Quy hoạch. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể nội dung Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

“Để triển khai hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã được phê duyệt trong Quy hoạch, Đảng bộ, Chính quyền thành phố rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, đặc biệt là sự đồng hành của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thành phố cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành chung; xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai để doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp các ý tưởng, triển khai các dự án phù hợp với các mục tiêu đã xây dựng”, ông Lê Trung Chinh khẳng định.

Đà Nẵng: Định vị là trung tâm du lịch quốc tế
Các dòng sản phẩm dịch vụ cao cấp, siêu sang… tiếp tục được Đà Nẵng xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, ưu tiên phát triển dịch vụ chất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư