Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Lịch sự kiện một số công ty niêm yết
- 09/05/2013 16:57
 
Hàng loạt công ty niêm yết thông báo trả thưởng cổ tức và lịch tổ chức đại hội đồng cổ đông 2013.
TIN LIÊN QUAN

Thị trường lình xình kéo dài, nhà đầu tư ngóng cổ tức

* UIC: Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012 (15%)

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (UDICO-IDICO) (UIC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Thời gian thực hiện: 28/5/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) từ ngày 28/5/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

* TSC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/5/2013.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2013.

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian Đại hội đồng cổ đông: 9 giờ sáng thứ Tư (29/5/2013).

- Địa điểm thực hiện: Tại TP. Cần Thơ.

- Nội dung chính: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

* NDN: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2013.

- Địa điểm thực hiện và nội dung thực hiện: Công ty sẽ thông báo trên thư mời.

* Công ty cổ phần Hóa An (DHA- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 7% (01cổ phiếu nhận 700 đồng cổ tức)

- Thời gian thực hiện: 24/5/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Hóa An (xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); điện thoại: 0613 954 458 kể từ ngày 24/5/2013.

* Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng (CID- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 9 giờ Chủ nhật (16/6/2013)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng (Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng).

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh và mức chi trả cổ tức năm 2012

+ Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013

+ Thông qua Điều lệ của Công ty áp dụng thực hiện theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty.

* Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu và bằng tiền mặt

- Nội dung cụ thể:

I. Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới).

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống). Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

(Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 12 cổ phiếu DRC sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới, phần thập phân phát sinh là 0,4 sẽ được hủy bỏ).

- Lưu ý:

+ Quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.

+ Toàn bộ cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (địa chỉ như trên).

II. Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phần (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 6/6/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (địa chỉ như trên) từ ngày 6/6/2013 vào các ngày làm việc. Cổ đông đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

* PGS: Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012 (12%)

Công ty cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Nam (PGS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2013

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện : 12%/mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện : 24/05/2013

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần kinh doanh khi hóa lỏng Miền Nam vào thời gian từ ngày 24/5/2013. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

* Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2013

- Lý do và mục đích: ĐHCĐ thường niên 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dụng Đại hội: Thông báo sau

* Công ty cổ phần Sông Đà 1 (SD1- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2013

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2013

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 10/6/2013 đến 12/6/2013

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư